Bovenlokale fietsroutes in Grobbendonk geanalyseerd door provinciale Fietsbarometer

publish date
14.01.2020

De provinciale Fietsbarometer analyseerde in Grobbendonk de bovenlokale fietsroutes. Dit zijn routes die dorpskernen, winkelcentra, scholen, sportcentra, culturele centra en bedrijventerreinen met elkaar verbinden. Trilcomfort, breedte, schrikstrook en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen. De bovenlokale fietspaden van Grobbendonk scoren met 4,5/10 onder het provinciale gemiddelde van 6/10.

jaagpad Grobbendonk

In totaal nam de provincie Antwerpen bijna 32 kilometer bovenlokale fietspaden in Grobbendonk onder de loep met de provinciale Fietsbarometer. Ze scoren 4,5/10. De gemeente boet in aan punten omdat het trilcomfort van de fietspaden ondermaats is. De breedte en tussenbreedte van de fietspaden scoren grotendeels voldoende, beide 6,8/10.

Bekijken we de gemiddelde scores per straat zien we het jaagpad van de fietsostrade F5 (7,9/10) en het fietspad van de Herenthoutse Steenweg (6,8/10) de hoogste scores halen. De laagste scores zijn voor de N13-Lierse Steenweg (-1,6/10), N13-Herentalse Steenweg (1,1/10) en de Langenheuvel (1,7/10). Maar ook de Bergstraat, Stationlei, Pulse Steenweg, Bouwelse Steenweg, Vierselse baan, Bevrijdingsstraat en Leopoldstraat scoren onder 5/10.

De provincie Antwerpen adviseert dan ook om de mogelijkheid voor de aanleg van conforme fietspaden te bekijken voor o.a. Bouwelse Steenweg, Pulse Steenweg, Vierselse baan, Stationslei en Industrieweg. De Langenheuvel is dan weer een type straat die zich eerder leent tot fietsen in gemengd verkeer, hier kan het fietspad weg gelaten worden bij een straatherinrichting mits verlagen van de snelheid naar 30 km/u.

De gemeente Grobbendonk ziet de Fietsbarometer als een goed instrument dat ze als gemeente ook echt kan gebruiken om de fietsinfrastructuur te analyseren. Het gemeentebestuur is er zich goed van bewust dat het veel beter kan en moet. Het zal de komende jaren sterk inzetten op nieuwe fietspaden en het verbeteren van de bestaande fietspaden zowel voor de schoolgaande jeugd, mensen die kiezen voor de fiets bij woon-werkverkeer en de recreatieve fietsers. Zo voerde de gemeente al enkele werken uit die nog niet opgenomen zijn in het rapport, waarvoor de metingen gebeurden in 2016. Ondertussen verbeterde Grobbendonk in het eerste jaar na de verkiezingen reeds het fietscomfort op de Troon door deze in te richten als fietsstraat en is het dossier van het fietspad Zuiderbaan aanbestedingsklaar. In het meerjarenplan zet de gemeente verder in op de verbetering van de fietspaden. Zo komen o.a. de N13-Herentalse Steenweg, N13-Lierse Steenweg, Langenheuvel, Industrieweg, Stationlei,... aan bod.

Gemengd verkeer

Op een kwart van de BFF-routes in Grobbendonk is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De fietsgeschiktheid is afhankelijk van de aanwezigheid en snelheid van het overige verkeer en de beschikbare breedte van de weg. Deze routes scoren volgens de provinciale Fietsbarometer gemiddeld 4,4/10, wat vergelijkbaar is met het provinciale gemiddelde van 4,6/10. Fietsen in gemengd verkeer is pas geschikt voor een fietser van zodra het gemotoriseerd verkeer de snelheid matigt. Vanuit de provincie Antwerpen bevelen we aan regelmatig te controleren op de toegelaten snelheid in Echelpoel tussen Binnenheide en Berg en Dal, Astridplein, Schransstraat, Heirbaan, Warme Handstraat, Zellestraat. Want de hoge snelheden van het gemotoriseerd verkeer haalt het cijfer voor gemengd verkeer naar beneden.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.

De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Grobbendonk ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

 

Volgende van de detaillijst