Provinciale Fietsbarometer toont aan dat Nijlen verder moet gaan op ingeslagen weg

publish date
20.12.2019

De provinciale Fietsbarometer analyseerde in 2017 in de gemeente Nijlen de toestand van 44,4 kilometer bovenlokale fietsroutes. Op basis van die metingen scoort Nijlen met 4,8/10 onder het provinciale gemiddelde van 6/10. Voor fietsen in gemengd verkeer haalt Nijlen 3,4/10 en evenaart hiermee het provinciale gemiddelde van 3,9/10.

Fietspad Nijlen
Het fietspad op de Bouwelsesteenweg, tussen Paterstraat en Gransstraat, heeft een eindscore van 8,9/10


De Bouwelsesteenweg, van Paterstraat tot Grensstraat, scoort een mooie 8,9/10. Zowel op trilcomfort (7,7/10), breedte (10/10) als op afscheiding van het fietspad tot de rijbaan (10/10) haalt deze steenweg goede punten. Ook de Liersesteenweg en de Berlaarsesteenweg halen mooie punten met respectievelijk een gemiddelde van 7,8/10 en 7,7/10. Dat zijn niet toevallig de invalswegen waar de gemeente de jongste jaren al veel geïnvesteerd heeft in de aanleg van gescheiden en comfortabele fietspaden met o.a. provinciale subsidies.

Er wordt gewerkt aan de juiste dingen en op de juiste plaatsen

Uit de provinciale Fietsbarometer blijkt dat er in de gemeente Nijlen vooral werk is om het slechte cijfer qua trilcomfort weg te werken. De fietspaden scoren gemiddeld 2,8/10 op trilcomfort. Voor de provincie Antwerpen ligt dat cijfer gemiddeld op 4,5/10. Het trilcomfort van de Herenthoutsesteenweg is erg laag. Ook scoort dit fietspad niet goed op breedte en tussenbreedte. Daar is de aanleg van een nieuw fietspad aan de tweede fase bezig. Na de werken zullen de scores aanzienlijk opgekrikt zijn. Langs de Bouwelsesteenweg (tussen de school GITHO en de Koekoekstraat) wordt er momenteel gewerkt om de fietspaden te veranderen van klinkers naar asfalt om zo het trilcomfort sterk te verbeteren. En ook op de Broechemsesteenweg zijn er werken op komst. Ook een groot deel van het fietspad langs de N13 tussen Nijlen en Kessel kreeg een gehele update net voor de zomer van 2019.

Er is nog werk aan de winkel

De gemiddeld lage score van 4,8 op 10 voor het bovenlokaal fietsverkeer is een momentopname uit 2017. De gemeente Nijlen verbeterde reeds dit cijfer en zal dit binnen afzienbare tijd nog aanzienlijk verbeteren. Al is de gemeente er zich ook van bewust dat er nog werk aan de winkel is. Op de Bevelsesteenweg is het dubbelrichtingsfietspad aangelegd in betonklinkers en onvoldoende afgeschermd van de rijbaan. Bij herinchting van fietsinfrastructuur adviseert de provincie Antwerpen steeds het gebruik van asfalt voor een optimaal trilcomfort.

Gemengd verkeer

7,9 kilometer van de bovenlokale fietsroutes bevinden zich in Nijlen in gemengd verkeer. In de spits scoren ze 3,4/10. De effectief gereden snelheden van het verkeer ligt hoog en dat heeft een invloed op deze score. Ook het trilcomfort speelt hier in het nadeel van de gemeente. Uit de provinciale Fietsbarometer komt duidelijk naar voor dat de keuze van klinkers op de Emblemsesteenweg (0/10), Woeringenstraat (2,5/10) en Bevelsesteenweg (0,9/10) voor een slechte score zorgt.

Tellingen

Niet alleen de meetfiets is een onderdeel van de provinciale Fietsbarometer. Ook fietstellingen maken hier deel van uit. Zo telt Nijlen jaarlijks op drie vastgelegde locaties. Het hoogste aantal fietsers telt de provincie Antwerpen in de Statiestraat (649 fietsers/dag). Het aantal fietsers van Lier naar Herentals ligt iets hoger dan het aantal fietsers van Herentals naar Lier. Namelijk 344 fietsers tegenover 325 fietsers. Op werkdagen zien we in die Statiestraat een duidelijk woon-werk en woon-schoolprofiel met een piek rond 8 uur. 

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.

De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Nijlen ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.