Skip to main content

Preventie, beheer en bestrijding van de eikenprocessierups

Lokale besturen en andere eigenaars van openbare gronden zijn verantwoordelijk voor het beheer van nesten van de eikenprocessierups op het openbaar domein. De provincie Antwerpen ondersteunt de gemeenten zodat dit op de meest ecologische, mensvriendelijke en milieuvriendelijke manier gebeurt.

De eikenprocessievlinder is een onschuldige, inheemse nachtvlinder van enkele centimeters groot. Helaas zijn de rupsen van deze vlinder iets minder onschuldig. De brandharen zorgen voor last aan ogen en luchtwegen als je ermee in contact komt. De rupsen kunnen hinder veroorzaken van mei tot augustus (oude nesten kunnen zelfs irriterende brandharen blijven verspreiden tot in de winter). Hier lees je meer over de  brandharen, ecologie en verspreiding van de rupsen.

UPDATE RUPSEN

Preventief behandelen tot 1 juni

De helft van de rupsen is reeds verveld naar het vierde larvestadium. Door het warme weer zal ook de rest van de rupsen snel vervellen. In het vierde larvestadium werkt Bacillus thuringiensis niet meer. Om deze reden is preventief behandelen nog toegestaan tot 1 juni.

Indien je na 1 juni de rupsen wil beheren, is zuigen - en eventueel branden - de meest aangewezen beheermethode. Zuigen krijgt de voorkeur op branden omdat de opgewarmde lucht tijdens het branden nog een deel van de irriterende brandharen verspreidt. Meer informatie over deze beheermethoden vind je in de leidraad beheer eikenprocessierups of op onze website.

Opgelet voor brandharen

De brandharen kunnen vanaf nu zorgen voor irritatie van ogen en luchtwegen. Het is noodzakelijk dat uitvoerend personeel en toezichters zich voldoende beschermen, een overzicht van beschermingsmiddelen vind je op de site. Je vindt er ook heel wat sensibiliseringsmateriaal voor burgers.

    Webinar 'Naar een beter beheer van de eikenprocessierups in jouw gemeente'

    Tijdens dit webinar toonden we o.a. hoe je een rupsenbeheerplan kan opstellen. Het nieuwe beheerplan is een module binnen de bestaande eikenprocessierupsenkaart. Het kan dienen als planningsintrument, budgetoverzicht en je kan het inzetten om burgers op de hoogte te houden van het beheer van de rupsen in je gemeente.

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook op het vlak van de eikenprocessierupsen. Inzetten op preventie is dus een goed idee. Hoe je overlast voorkomt, ontdek je hier.

Beheer en bestrijding

  • In de 'Leidraad Beheer Eikenprocessierups' ontdek je hoe de provincie je ondersteunt bij het beheer van de eikenprocessierups en wat je zelf kan doen om overlast te voorkomen of tot een minimum te beperken.
  • Op de pagina bestrijding vind je o.a. een actuele lijst van aannemers, een overzicht van de bestrijdingsmethoden en een voorbeeldbestek.
  • Bekijk de presentaties en het webinar (maart 2021) over het beheer en de bestrijding van de eikenprocessierups.
  • Met het LIFE-project zoekt de provincie Antwerpen naar een ecologische oplossing voor de overlast door de eikenprocessierups. En dit door:
  • het gebruik van biociden als bestrijdingsmiddel te verminderen
  • nieuwe natuurvriendelijke technieken te introduceren.

Benieuwd hoe we dit doen? Je ontdekt hier alles over het LIFE-project.

De eikenprocessierupsenkaart

Via de eikenprocessierupsenkaart kan je waarnemingen van nesten melden, bestrijdingen en beheer ingeven, de aanvraag voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen registreren en nuttige informatie raadplegen. De provincie gebruikt de kaart als inventaris om de verspreiding op te volgen en de bestrijding te ondersteunen.

Meer info? Bekijk de handleiding:

Een andere vraag over de eikenprocessierups?

Contact

Kathleen Verstraete
Telefoon
03 240 59 86

Gerelateerd aanbod