Ga Grasduinen - van bos tot boer

Thema's

Grasduinen brengt ecosysteemdiensten als rode draad tussen landbouw en natuur naar de klas. Het toont de leerlingen hoe landbouw, natuur en landschap met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken in een multidisciplinair platteland.

Doelgroepen
  • Lager onderwijs

Prijs

Categorie

Melkveehouderij, Tuinbouw, Akkerbouw, Andere

Bijkomende info

Kinderen leren met Grasduinen zelf verbanden zien tussen wat de boer kweekt, zaait, plant en wat er uiteindelijk op ons bord belandt. Bovendien ontdekken ze zo ook welke producten en diensten de natuur en het bos ons bieden en waar ze in de buurt van deze natuur en het landschap kunnen genieten. Dit wordt enerzijds bereikt aan de hand van een pakket modulair toe te passen lesmodules. Deze zijn gemakkelijk in te passen in de meeste methodes voor W.O. Anderzijds wordt dit bereikt door lokale, belevingsgerichte excursies naar natuurgebieden en landbouwers.