CSA Groentegeweld

Groentegeweld is een kleinschalig bio-ecologisch tuinbouwbedrijf. Ze telen groenten en (klein-)fruit. Hier kan je ook Grasduinen.

Meer info: Groentegeweld

Doelgroepen
  • Kleuteronderwijs

  • Lager onderwijs

  • Secundair onderwijs

  • BuO Leerzorg

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Volwasseneneducatie

  • Niet niveaugebonden

Prijs

Categorie

Tuinbouw

Bijkomende info

Bij CSA Groentegeweld kan je terecht voor een rondleiding, je kan er zelfoogster worden of een groentepakket afnemen. Of ga er grasduinen.

Contactpersoon

Willem: +32 494 66 43 46
Dirk: +32 489 95 51 13