Voedselkringloop: leven in, op en rond het water

Reserveren voor schooljaar 2020-2021

Datum Graad Onderwijsniveau
15/03 - 28/05/2020 1 secundair

Leven in, op en rond het water

De activiteit veldwerk water voedselkringloop zit in een nieuw jasje en werd omgedoopt tot ‘Voedselkringloop: leven in, op en rond het water’. Leerlingen onderzoeken met behulp van een handig draaiboek de leefbaarheid van onze PIME vijver. Ze gaan daarbij enkele fysische en chemische parameters na en determineren de oeverplanten en waterdieren in, op en rond de vijver. 

Hun onderzoeksbevindingen vormen de rode draad in het opstellen van de voedselkringloop. 

Determineren

De leerlingen gaan op zoek naar waterdieren en -planten. Daarna bekijken ze de waterdieren nauwkeurig in een loeppot of onder een binoculair. Met behulp van determinatietabellen brengen ze de waterdieren en -planten op naam. 

Chemisch onderzoek

De leerlingen onderzoeken de chemische kwaliteit van de vijver. Met professionele instrumenten meten ze de temperatuur, hardheid, zuurstofgehalte en helderheid van het water.

Voedselkringloop

We bekijken samen of de waterkwaliteit geschikt is voor de waterdieren en –planten. Vervolgens verdiepen de leerlingen zich meer in de waterdieren die ze gedetermineerd hebben. Aan de hand van de verzamelde info zijn ze in staat om de plaats van de waterdieren en -planten in de voedselkringloop te bepalen. 

SDG 15: Leven op het land 

Via onderzoek leren de leerlingen over het behoud van zoetwaterecosystemen.

 

 

SDG6

SDG 6: Schoon water en sanitair

De leerlingen leren over waterkwaliteit. Ze onderzoeken de parameters voor goede waterkwaliteit en leren hoe water vervuild kan worden. Daarbij ondervinden ze het belang van de waterkwaliteit voor het leven in het water.

Praktisch

  • De activiteit kan je volgen met maximaal 3 groepen van 22 leerlingen. 
  • Deel je groep vooraf op in zes teams, dit spaart tijd op de dag zelf.
  • Bereid je leerlingen voor of verwerk de activiteit achteraf met onze tips voor in de klas.

Meer informatie over de kostprijs, bereikbaarheid en duur van de activiteit vind je hier.