Heide-eXPerts

Graad 2de graad secundair onderwijs
Combineren Veldwerk water BBI
  Biodiversiteit onder druk
Periode september, oktober, maart, april, eerste helft mei

Heide-eXPerts

Het belang van de heide?

De leerlingen trekken, gewapend met een tablet, het provinciaal domein ‘Kesselse heide’ in. De applicatie nodigt leerlingen uit om zelf op ontdekking te gaan en de heide ten volle te ervaren. We vertrekken vanuit de onderzoeksvraag: is het behoud van de heide nodig voor mens en natuur? 

Aan de hand van verschillende doe- en denkopdrachten verzamelen ze voldoende kennis om de vraag te beantwoorden. Ze onderzoeken de planten, de dieren, de bodem en het water. Ze leren wat een bedreiging vormt voor de heide, hoe ze dit kunnen tegengaan en wat de meerwaarde van de heide is voor de mens en natuur. 

Op het einde vormen de leerlingen op basis van hun nieuwe kennis en vaardigheden een eigen waardeoordeel over het behoud van de heide. De applicatie zorgt opnieuw voor een mooi verslag op het einde van de excursie dat per e-mail wordt doorgestuurd.

Als Heide-eXPert leren de leerligen dat: 

  • natuurbeheer nodig is voor bepaalde biotopen zoals de heide. 
  • behoud van verschillende biotopen, zoals de heide, belangrijk is voor de biodiversiteit. 
  • de natuur belangrijk is voor de mens over verschillende vlakken: ontspanning, biodiversiteit, grondwater, luchtkwaliteit, ...

Bereid je leerlingen voor. 

Inhoudelijke voorbereiding leerlingen

Met de nieuwe applicatie Heide-eXPerts sporen we de leerlingen aan om de heide zelf te onderzoeken.

We verwachten dat de leerlingen al een bepaalde voorkennis hebben. De leerlingen halen meer uit de excursie als ze vooraf: 

  1. de Kesselse Heide kunnen situeren
  2. de ontstaansgeschiedenis van de heide kennen

Deze leerstof wordt in de excursie niet herhaald. Onderstaande bijlage kan je helpen om je leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden. 

Excursie Kesselse heide
Leerlingen fotograferen hun vangst met een tablet op de heide

Reacties van enthousiaste deelnemers

  • “Het gebruik van multimedia voor de opdrachten en het aanmaken van het verslag bevalt me erg.” leerkracht KTA, Edegem
  • “De actieve werkvormen spreken de leerlingen aan.”  leerkracht Sint-Norbertusinstituut, Duffel
Prezi Excursie Kesselse heide

Praktisch

  • De excursie start aan "Doefoepdhei", Vaerestraat 4, 2560 Kessel.
  • Vraag de leerlingen om stevige schoenenregenkledij en een drankje te voorzien.
  • Deze presentatie bereidt de leerlingen voor op hun excursie naar het provinciaal domein 'Kesselse heide'. Zo weten ze wat ze kunnen verwachten. Je kunt hem in de klas tonen of de leerlingen hem laten bekijken als huiswerk. 

Meer informatie over de kostprijs, bereikbaarheid en duur van de activiteit vind je hier.