NAFT

 

De naadloze flexibele trajecten (NAFT) hebben als doel om schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs tegen te gaan. Een naadloos flexibel traject kan preventief en remediërend ingezet worden en richt zich naar leerlingen, (klas)groepen, leerkrachten, teams en/of scholen.

Een NAFT-traject is een vraaggestuurd flexibel traject op maat. Vanaf de start van een traject worden alle actoren (school, CLB, leerling, ouders, andere sleutelfiguren …) betrokken bij het traject. De doelstellingen worden samen bepaald, en de inhoud wordt afgestemd op de interesses en noden van de betrokkenen.

De ondersteuning kan (een combinatie van) individuele leerling ondersteuning, klasgroep-, leerkrachten-, team- en schoolondersteuning zijn. Het versterken van de sociale en schoolse vaardigheden, herstelgesprekken, het coachen van leerkrachten, ... zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.

NAFT wordt aangeboden door 20 door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde schoolexterne organisaties.

Binnen de provincie Antwerpen zijn 8 NAFT-aanbieders actief :

·        Arktos/Emino

·        Cirkant

·        Elegast

·        Lejo

·        Profo

·        PrOS

·        WEB

 

Hieronder vind je terug welke aanbieder actief is in welke gemeente:

Hoe verloopt een NAFT-traject ?

Het verloop van elk NAFT-traject, van indicatiestelling tot afronding, wordt visueel weergegeven via onderstaande flowNAFT.

Aanmeldingen NAFT provincie Antwerpen verlopen steeds via CLB en/of Centraal Meldpunt via een standaard aanmeldingsdocument.

Infomomenten NAFT

Binnen de provincie worden er regionale infomomenten georganiseerd waarop de werking van NAFT wordt toegelicht.

Regio Boom (Rood/groen) dinsdag 17 september 2019 van 10.00 - 13.00u OCMW Boom
Stad Antwerpen (met CMP) dinsdag 17 september 2019 van 13.30 - 16.00u Zaal Costa Sint-Andriesplaats 24 
Regio Antwerpen (paars uitgezonderd stad Antwerpen) maandag 21 oktober 2019 van 13.30 - 16.00u PVC Malle
Regio Kempen (roze) dinsdag 17 september 2019 van 9.00 - 12.00u VCLB, Rubensstraat 170 Turnhout
  vrijdag 20 september 2019  van 9.00 - 12.00u Dr.Van de Perrestraat 218, Geel
Regio Mechelen (oranje) dinsdag 15 oktober  2019  van 13.30 - 16.00u CC Mechelen