NAFT

 

De naadloze flexibele trajecten (NAFT) hebben als doel om schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs tegen te gaan. Een naadloos flexibel traject kan preventief en remediërend ingezet worden en richt zich naar leerlingen, (klas)groepen, leerkrachten, teams en/of scholen.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Een NAFT-traject is een vraaggestuurd flexibel traject op maat. Vanaf de start van een traject worden alle actoren (school, CLB, leerling, ouders, andere sleutelfiguren …) betrokken bij het traject. De doelstellingen worden samen bepaald, en de inhoud wordt afgestemd op de interesses en noden van de betrokkenen.

De ondersteuning kan (een combinatie van) individuele leerling ondersteuning, klasgroep-, leerkrachten-, team- en schoolondersteuning zijn. Het versterken van de sociale en schoolse vaardigheden, herstelgesprekken, het coachen van leerkrachten, ... zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.

NAFT wordt aangeboden door 20 door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde schoolexterne organisaties.

Binnen de provincie Antwerpen zijn 7 NAFT-aanbieders actief :

·        Arktos

·        Cirkant

·        Elegast

·        Lejo

·        Profo

·        PrOS

·        WEB

 

Hieronder vind je terug welke aanbieder actief is in welke gemeente*:

* in grensregio’s kan hier van afgeweken worden

INFO REGIONALE NAFT-WERKING

Regio Antwerpen: webinar + PowerPoint 

Regio Boom : webinar

Regio Kempen: webinar

Regio Mechelen: PowerPoint 

Contactgegevens partners:

Overzicht partners NAFT-PBD-CLB 

Hoe verloopt een NAFT-traject ?

Het verloop van elk NAFT-traject, van indicatiestelling tot afronding, wordt visueel weergegeven via onderstaande flowNAFT.

Aanmeldingen NAFT provincie Antwerpen verlopen steeds via CLB en/of Centraal Meldpunt via een standaard aanmeldingsdocument.