Veel interesse voor eerste Demodag van {beek.boer.bodem}

publish date
05.03.2021

Tijdens de eerste demodag, op 23 oktober 2020, zakten zowat 60 geïnteresseerde landbouwers, natuurbeheerders en beleidsmensen af naar Poederlee. In kleine ‘bubbels’ wandelden de deelnemers langs vier demostanden. Daar kregen ze tekst en uitleg bij de demomaatregelen die ze dankzij het project {beek.boer.bodem} kunnen inzetten in de vallei van de Aa.

Tentje van de provincie Antwerpen in het landschap van de Aa.

Zo waren er demo’s van peilgestuurde drainage en knijpstuwen, van klimaatrobuuste teelten zoals sorghum, en van bloemen- of gemengde grasstroken. Een watersysteemkaart geeft aan waar er mogelijkheden zijn om water te bufferen voor droge periodes.

Paul Van de Water, een van de aanwezige landbouwers, is alvast blij dat hij er bij was. "Ik kwam vooral kijken naar de gemengde kruidenstroken, omdat ik overweeg om die aan te leggen. Nu ik hier de uitleg heb gekregen, ben ik overtuigd."

Landbouwer Marc Tops voor zijn sorghumveld - {beek.boer.bodem}
Marc Tops ziet de voordelen van het gewas sorghum.

Koeien kunnen sorghum smaken

Marc Tops, die als gastheer zijn landbouwbedrijf openstelde voor de dag, neemt ook deel aan het {beek.boer.bodem}-project. Zo heeft hij nu een deel sorghum staan, naast de meer vertrouwde maïs. “Sorghum is beter bestand tegen de droogte, wat in de toekomst zeker interessant kan zijn. De koeien moesten even wennen aan de nieuwe smaak, maar na twee weken waren ze helemaal mee,” lacht hij.

Ook de waterkaarten van UA-onderzoeker Jan Staes konden op bijval rekenen, vooral omdat ze landbouwers en natuurbeheerders tonen waar het zinvol is om een 'infiltratiespot' aan te leggen. 

 

Hieronder enkele sfeerbeelden van de Demodag.

Bezoekers demodag {beek.boer.bodem}luisteren naar uitleg knijpstuw.
Bezoekers demodag beek.boer.bodem luisteren naar uitleg gemengde kruidenranden
Een gemengde grasstrook als akkerrand werkt bufferend voor de waterloop en trekt nuttige insecten aan.
Een watersysteemkaart toont waar het bodemwater zich verzamelt.
De verschillende kleuren op een watersysteemkaart geven aan waar het bodemwater zich het meest verzamelt. Kleine ondiepten ('depressies') in de donkerbruine gebieden zijn het meest geschikt voor infiltratiespots.