Nieuwe Blue Deal-middelen voor {beek.boer.bodem} in vallei Kleine Nete

publish date
21.01.2022

De Vlaamse overheid maakt bijkomende middelen vrij voor het project {beek.boer.bodem} in de vallei van de Kleine Nete. Hiermee kun je als landbouwer, bosbeheerder of andere grote-terreineigenaar kiezen uit maatregelen voor duurzaam water- en bodembeheer en de waterkwaliteit verbeteren. De bijkomende Blue Deal-middelen maken nu ook specifieke maatregelen voor duurzaam bosbeheer in de regio mogelijk. 

Nu het werkingsgebied van {beek.boer.bodem} van vier naar twaalf gemeenten is uitgebreid, zijn de Blue Deal-subsidies van 900.000 euro voor de landbouwers en terreinbeheerders in de vallei een welkome steun in de rug.

Met deze middelen, toegekend binnen de projectoproep Water-Land-Schap 2.0 van de Vlaamse overheid, kan {beek.boer.bodem} meer droogtemaatregelen aanbieden. Dat gaat onder meer over stuwen of aanpassingen aan de drainage van de velden, waarmee het water ter plaatse wordt opgehouden en het de kans krijgt om langzaam in de bodem te sijpelen. Op die manier vult de grondwatervoorraad aan en heb je een reserve tijdens droogteperiodes.

Daarnaast heeft het programma ook andere droogtemaatregelen op het menu staan, zoals aangepaste landbouwgewassen en wisselteelten, en maatregelen die het sponseffect van de bodem vergroten, zoals houtsnippers verwerken in de grond.

Luchtfoto van akkers en bosgebied in de vallei van de Aa. De Aa zelf slingert zich door het landschap. Op de akkers zijn enkele grote waterplassen zichtbaar.
Velden en bosland nabij de Aa. Dankzij bijkomende Blue Deal-middelen kunnen landbouwers, bos- en natuurbeheerders bij {beek.boer.bodem} aankloppen voor maatregelen tegen droogte.

Land- en tuinbouwers zijn belangrijke partners

De motivatie en medewerking van land- en tuinbouwers en bosbeheerders is wat {beek.boer.bodem} tot een succes maakt. Zij kiezen uit een uitgebreid menu aan droogtemaatregelen die methodes die het best passen voor hun gronden.

Daarvoor kunnen ze beroep doen op de nodige informatie en steun van {beek.boer.bodem}, ook op het terrein. Dat doen we onder meer via demodagen, workshops en infosessies, tot en met persoonlijke begeleiding en advies op maat door Hooibeekhoeve, Boerennatuur Vlaanderen en Boerenbond, die mee in het partnerschap zitten.

Een pad loopt door een dennenbos in Kasterlee.
Een naaldbos heeft vaak een droge en zure bodem. Door overgang naar gemengd bos, stuwen en andere maatregelen wil {beek.boer.bodem} in de vallei van de Kleine Nete de grondwatervoorraad voor bossen vergroten.

Bossen mee in het project

Met de goedgekeurde projectaanvraag kan {beek.boer.bodem} naast landbouwgrond ook bossen en bosbodems meenemen in het bodembeheer. Zo werken we aan een verschillende maatregelen om de verzuurde bosbodems aan te pakken.

In de vaak aangeplante naaldbossen sijpelt water moeilijk tot in de zanderige Kempense bodem. Door stapsgewijs voor meer loofbomen te zorgen, kan de waterinsijpeling verbeteren. Dankzij doordacht geplaatste stuwtjes worden bossen niet langer onnodig ontwaterd. Met deze en andere maatregelen kan de grondwatervoorraad voor bossen in de regio mettertijd aangroeien. De bosomvorming en heraanplant of natuurlijke verbossing gebeurt onder de vleugels van de Bosgroep Kempen Noord en Bosgroep Zuiderkempen die een sterke expertise hebben op het terrein.

 


{beek.boer.bodem} is opgenomen in het samenwerkingsverband van de Kleine Nete.