Demo-markt in Vorselaar op 15 oktober

publish date
15.09.2021

Klimaatslim boeren in de vallei van de Kleine Nete, da’s de toekomst!

Beeld aankondiging demo-markt Klimaatboeren

Ben je landbouwer, natuurbeheerder, beleidsmaker, onderzoeker, … of gewoon geïnteresseerd in water, landbouw en natuur?

Tijdens de demo-markt Klimaatboeren van {beek.boer.bodem} ontdek je een heel menu aan klimaatrobuuste maatregelen. In het afstroomgebied van de Aa zijn de partners en landbouwers hiermee al enkele jaren actief aan de slag. Zij delen deze ervaringen graag met jou, zodat je dit ook op jouw gronden kan toepassen.

Je krijgt tal van demonstraties, gaat in gesprek met standhouders en bezoekers, en ontdekt zo welke klimaatrobuuste maatregelen het best aansluiten bij joúw situatie, wensen en middelen.

Want slim klimaatboeren, dat doen we samen.

 

Programma demomarkt 'Klimaatboeren' (Vorselaar)

vrijdag 15 oktober

13u         Ontvangst en vrij bezoek infostands, doorlopend tot 16u.          

13.30u    Woordje van:

                Jan De Haes, gedeputeerde bevoegd voor het gebiedsprogramma Kleine Nete

                Jos Bouly, schepen voor landbouw van Vorselaar

15.30u     Hapje en drankje

16u         Voorzien einde

Overzicht standhouders en faciliteiten

Locatie demomarkt Klimaatboeren in Vorselaar, langs Plein en Heribaan, op 15 oktober 2021


Inschrijven

Deelname is gratis. Inschrijven is wenselijk en kan tot en met 14 oktober via dit inschrijfformulier.

Waar

De demo-markt Klimaatboeren vindt plaats in Vorselaar, naast het sorghumperceel aan Plein en de Heirbaan. De precieze locatie vind je op onderstaande foto. 

Locatie demomarkt Klimaatboeren in Vorselaar, langs Plein en Heribaan, op 15 oktober 2021

Interesse?

·        Schrijf je alvast in via deze link en ontvang zo het programma en de praktische info.

·        of abonneer je op de {beek.boer.bodem} nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

 

overzicht van logo's standhouders demomarkt Klimaatboeren okt 2021

Contact

Boerennatuur Vlaanderen:
Leen Vervoort, regiocoördinator Antwerpen
leen.vervoort@boerennatuur.be

Hooibeekhoeve:
An Schellekens
an.schellekens@provincieantwerpen.be

Provincie Antwerpen
Koen Eyskens, gebiedscoördinator Kleine Nete
koen.eyskens@provincieantwerpen.be

 

 

De demo-markt Klimaatboeren kadert in het landinrichtingsproject Water-Land-Schap {beek.boer.bodem}, dat inzet op het herstel en versterken van het evenwicht tussen water, landbouw en landschap in de vallei van de Aa. Voor de begeleiding op het terrein krijgen de partners financiële steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland via het project ‘Klimaatboeren leveren ecosysteemdiensten’.

{beek.boer.bodem} is opgenomen in het samenwerkingsverband van de Kleine Nete.

Logobalk beek.boer.bodem