Tweemaal goud voor {beek.boer.bodem}

publish date
10.12.2021

Het project {beek.boer.bodem} kaapt zowel de juryprijs in het thema klimaat als de publieksprijs weg van de wedstrijd Prima Plattelandsproject 2021. De jury was bijzonder lovend over de brede aanpak, waarbij we diverse innovatieve maatregelen inzetten voor een klimaatrobuuste landbouw. Ook het publiek is ons project duidelijk gunstig gezind, met maar liefst 902 voorkeursstemmen.

Wanneer je houtsnippers in de bodem werkt,  verbetert de sponswerking.
Wanneer je houtsnippers in de bodem werkt, verbetert de sponswerking. Dit is een van de maatregelen die {beek.boer.bodem} steunt.

In dit project zoeken landbouwers en natuurbeheerders samen naar methodes om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken, onder meer door slimme manieren om het grondwater beter te beheren, onderzoek en  aanleg van sorghum en andere klimaatrobuuste gewassen, inwerken van houtsnippers in de bodem, …

{beek.boer.bodem} startte in de vier gemeenten van de vallei van de Aa en breidde enkele maanden geleden naar alle twaalf gemeenten langs de Kleine Nete.

Mensen overleggen bij een beek
{beek.boer.bodem} begeleidt landbouwers en natuurbeheerders op het terrein bij het invoeren en beheren van klimaatrobuuste technieken.

Omwille van de coronamaatregelen verliep de bekendmaking van de winnaars volledig digitaal. Leen Vervoort, regiocoördinator bij {beek.boer.bodem}-partner Boerennatuur Vlaanderen, stelde het project voor in een filmpje. Even later was zij dan ook degene die blij verrast de prijzen virtueel in ontvangt mocht nemen. De dubbele bekroning is een mooie erkenning voor het teamwork, en een extra motivatie voor de partners in het project.

Naast de eer wint {beek.boer.bodem} ook nog een professioneel gemaakte video van het project, en promotie.

Op de website van Vlaams Ruraal Netwerk vind je een overzicht van alle winnaars.

 

 

{beek.boer.bodem} is opgenomen in het samenwerkingsverband van de Kleine Nete. De actiepunten beschreven in het gebiedsprogramma 'Kleine Nete' worden nu uitgevoerd, onder coördinatie van de provinciale dienst Gebiedsgericht Beleid. 

Voor de uitvoering van de projecten kan {beek.boer.bodem} rekenen op de steun van het landinrichtingsproject Water-LandSchap, Blue Deal, provincie Antwerpen en de betrokken gemeenten. Voor de begeleiding op het terrein krijgt {beek.boer.bodem} financiële steun van het Programma voor Plattelandsontwikkeling.

Logobalk beek.boer.bodem

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland