Lager onderwijs - Eerste graad

Eerste leerjaar

Met de vier oefeningen uit lesfiche 1 van het eerste leerjaar leren de leerlingen voldoende afstand te houden van elkaar. Ze stappen aan éénzelfde tempo dat bepaald wordt door de leider. De leerlingen spelen niet in de groep en steken voorwerpen voorbij langs de huizenkant.

In lesfiche 2 van het eerste leerjaar komen enkele fietsoefeningen aan bod. We starten elke les met een fietscontrole.

In lesfiche 3 van het eerste leerjaar leren de leerlingen welke weggebruikers er zijn en waar hun plaats op de weg is. Wie zijn de verschillende weggebruikers? Wat is hun snelheid? Hoeveel ruimte nemen ze in?

In deze les leren we de leerlingen oversteken in een beschermde omgeving en op straat. In lesfiche 4 van het eerste leerjaar vind je 5 oefeningen voor deze oversteektraining. 

In lesfiche 5 van het eerste leerjaar leren we stappen in groep en ritsen.

Tweede leerjaar

Lesfiche 1 van het tweede leerjaar gaat over stappen op de stoep. Observeer met de leerlingen de stoep in de schoolomgeving. Is de stoep smal of breed? Kunnen we met de klas per twee stappen op de stoep?  

In fiche 2 van het tweede leerjaar doen we fietsoefeningen: vertragen, remmen, evenwicht houden, snelheid aanpassen, ...

In deze les behandelen we individueel de oversteektechnieken op en zonder zebrapad. In lesfiche 3 van het tweede leerjaar vind je drie oefeningen om deze vaardigheid te trainen.

Voor lesfiche 4 van het tweede leerjaar ga je op zoek naar een rustige straat in de schoolomgeving met en zonder zebrapad. Hier leer je de kinderen oversteken in het echte verkeer.

De meeste kinderen hebben het fietsen intussen onder de knie. Het sturen en het trappen begint een automatisme te worden, net zoals het rechts afstappen. In lesfiche 5 van het tweede leerjaar werken we verder aan een juiste fietshouding.