Provinciale Fietsbarometer geeft gemeente Bornem 7/10

publish date
30.03.2018

De gemeente Bornem telt 20,6 kilometer bovenlokale functionele fietsroutes (BFF). De Provinciale Fietsbarometer nam deze onder de loep. De BFF-fietspaden in de gemeente Bornem halen 7/10 en scoren hiermee beter dan het provinciaal gemiddelde (6,1/10). Fietsen in gemengd verkeer is iets beter in Bornem in de spits (4,4/10) dan in de rest van de provincie.

Fietsostrade F18 Bornem-Puurs
Fietsostrade F18 Bornem-Puurs

Fietspaden

“De cijfers voor de fietspaden in Bornem liggen ver uit elkaar. De fietsostrade F18 Bornem-Puurs scoort met 9,7/10 het hoogste voor heel Bornem. De laagste score (1,3/10) is voor de Hingenesteenweg ter hoogte van de Kruisstraat. Het fietspad is er te smal, te dicht bij de rijweg en heeft een laag trilcomfort. Maar ook de fietspaden aan Klein Mechelen (4/10) en op de Sint-Amandsesteenweg (5/10) scoren ondermaats. De provincie Antwerpen beveelt dan ook de aanleg van een conform fietspad langs Klein-Mechelen aan. Voor de Sint-Amandsesteenweg zou de aanleg van enkelrichtingsfietspaden of de aanpassing van het wegprofiel voor een breder tweerichtingsfietspad een oplossing zijn”, steekt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit van wal.

Gemengd verkeer

Op 14,5 kilometer van de BFF-routes in Bornem is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. Zo scoort het centrum van Bornem ter hoogte van de Hingenesteenweg, Broekstraat en de Driesstraat, of het deel van de fietsostrade F18 Bornem-Puurs zonder eigen fietsinfrastructuur, slecht. Het Kardinaal Cardijnplein heeft de laagste score (0/10), omdat het materiaal weinig comfort biedt en de verkeersintensiteit er hoog is.
“De fietsostrade F18 is een belangrijke verbinding tussen Sint-Niklaas en Mechelen. Op twee jaar tijd steeg het aantal fietsers, gemeten op de brug van N16, er met 31%. De provincie Antwerpen raadt daarom aan om te onderzoeken of de F18 vanaf het station niet verder langs de spoorweg kan aangelegd worden”, vult Luk Lemmens aan.

De Briel scoort erg goed met 7,8/10, zowel binnen als buiten de spits. De verbindingen tussen Bornem en Hamme en tussen Bornem en Schelle zijn zeer fietsvriendelijk. Vooral de veerdiensten zorgen ervoor dat deze fietsroutes ruwweg half zo lang zijn als de routes voor het gemotoriseerd verkeer.

Kruisingen en knelpunten

Ook in Bornem gebeuren er meer ongevallen op dubbelrichtingsfietspaden dan op de enkelrichtingsfietspaden. Door het aanbrengen van dubbele pijlmarkeringen op kruisingen van wegen met dubbelrichtingsfietspaden is het voor alle weggebruikers duidelijker dat op deze fietspaden in beide richtingen wordt gefietst. Op lange termijn is in de meeste gevallen de aanleg van enkelrichtingsfietspaden toch een betere oplossing. Dit kan ook een oplossing zijn voor de problematische fietsoversteken op de Sint-Amandsesteenweg, de Beerdonkstraat, de Temsesteenweg en de Hingenesteenweg.

Het kruispunt Klein Mechelen/Cesar van Kerckhovenstraat over de Puursesteenweg is problematisch door de wissel van een tweerichtingsfietspad naar twee eenrichtingsfietspaden. De recente herinrichting betekent voor fietsers helaas geen verbetering ten opzichte van de voorgaande weginrichting.

Fietsactieplan Bornem

“Wij zijn blij met de samenwerking en de ondersteuning van provincie Antwerpen. Met ons spiksplinternieuwe fietsactieplan willen we graag nog meer mensen vaker en veiliger op de fiets krijgen. Deze audit steunt ons bij deze doelstellingen” reageert Luc De boeck, burgemeester van Bornem. “Op korte termijn starten wij met het aanbrengen van dubbele pijlmarkeringen op kruisingen met wegen en dubbelrichtingsfietspaden. Op iets langere termijn plannen we de heraanleg van de Sint-Amandsesteenweg ten voordele van de fietsers, en willen we beter fietscomfort creëren in ons centrum, wat niet makkelijk is aangezien we een beschermd dorpsgezicht bezitten. Ook de fietsinfrastructuur op Klein-Mechelen en in de Cesar van Kerckhovenstraat willen we verbeteren door het fietspad beter af te schermen van de rijbaan. We plannen ook om het BFF-netwerk te actualiseren. Zo staat momenteel de fietsverbinding tussen Hingene via Wintam naar Eikevliet nog aangeduid als een veldweg, terwijl hier een heus vrijliggend fietspad ligt. Ook het traject Hingenesteenweg – Kruisstraat, dienen we te verleggen naar een veiligere route, waarbij fietsers naast het gemeentehuis al richting Broekstraat rijden om zo naar de fietstunnel onder de N16 geleid te worden” besluit Luc De boeck.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden. De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.
Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Bornem ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

 

Volgende van de detaillijst