Ravels pakt mindere score provinciale Fietsbarometer aan

publish date
28.06.2018

Op het grondgebied van de gemeente Ravels ligt zo’n 34,7 km aan bovenlokale fietspaden. Deze scoren met 5,8/10 net iets onder het provinciale gemiddelde van 6,1/10. Fietsen in gemengd verkeer met een totale lengte van 0,9 km krijgt een gemiddelde eindscore van 2,1/10 tegenover 4,1/10 voor het provinciaal gemiddelde.

Arendonksesteenweg in Ravels scoort 8,3 op 10
Arendonksesteenweg in Ravels scoort 8,3 op 10

Deze score heeft vooral te maken met de breedte en het trilcomfort van de langere assen zoals het Geeneinde (3,7/10) en de Tilburgseweg (4/10). Het nieuwe fietspad langs de Arendonksesteenweg (8,3/10) krikt dit gemiddelde op. Volgens deze cijfers van de provinciale Fietsbarometer is er nog wat werk aan de winkel in Ravels. Maar de gemeente levert al inspanningen om de situatie voor de fietsers te verbeteren. Zo is het nieuwe fietspad langs de Bredaseweg nog niet verwerkt in deze resultaten. Bovendien zit de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Turnhoutseweg en Tilburgseweg-Grens in de pijplijn.


Fietspaden

De fietspaden scoren op vlak van breedte lager dan de algemene eindscore. Toch is Ravels bezig om ook op deze trajecten veilig fietsverkeer te garanderen. De eenrichtingsfietspaden langs Moleneinde-Vooreel (N118) en een gedeelte langs de Turnhoutseweg (N12) scoren beide met beschikbare breedte van 90 cm laag. Het Vlaams Gewest werkt momenteel in samenwerking met het gemeentebesuur aan een onteigeningsprocedure op het traject Moleneinde-Vooreel (N118), zodat nadien gestart kan worden met de aanleg van volledig vrijliggende enkelrichtingsfietspaden.
 

Gemengd verkeer

Op 0,9 km van de BFF-routes in Ravels is geen fietsinfrastructuur aanwezig (Torenstraat/Dreef en Dorp) en fiets je in gemengd verkeer. De routes zijn daardoor weinig geschikt om te fietsen en scoren amper 1,8/10 en 2,7/10. De hoofdredenen voor deze mindere score zijn het trilcomfort en de verkeersintensiteit. De gemeente Ravels is zich er van bewust dat de fietssuggestiestrook in Dorp (N12) minder geschikt is om te fietsen, maar ziet, door plaatsgebrek, het niet mogelijk er fietspaden aan te leggen. Torenstraat/Dreef vormt het historisch centrum van de deelgemeente Weelde, mooi om te fietsen en door de lage verkeersintensiteit uiterst geschikt voor gemengd verkeer, waardoor de aanleg van een vrijliggend fietspad zeker niet nodig is. Het trilcomfort (rijbaan in klinkers en kasseien) zorgt hier voor een lagere score

De gemeente Ravels heeft de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in een aantal fietspaden (Mierdsedijk, Singelstraat, Steenweg Baarle, …) die niet zijn opgenomen in het BFF waardoor het rapport een vertekend beeld van de algemene situatie geeft. De gemeente neemt het advies van de Provincie Antwerpen zeker ter harte en zal op korte termijn een aantal maatregelen, in overleg met het Vlaams Gewest, nemen die de verkeersveiligheid sterk verhogen, zoals bijvoorbeeld het markeren van dubbele pijlen op dubbelrichtingsfietspaden ter hoogte van kruispunten.   

Rol van de provincie Antwerpen

“De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden”, legt Luk Lemmens uit.

De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Ravels ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.
 

 

Volgende van de detaillijst