Extra ondersteuning van gemeenten bij het beheer van de eikenprocessierups

publish date
08.06.2020

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheer van nesten van de eikenprocessierups op openbaar domein. De provincie Antwerpen ondersteunt de gemeenten zodat het beheer van deze plaagsoort op de meest ecologische, mensvriendelijke en milieuvriendelijke manier gebeurt.

Als gemeente en aannemer mag je alle vragen m.b.t. de eikenprocessierups naar eikenprocessierups@provincieantwerpen.be mailen. Wanneer we vragen of meldingen van burgers over eikenprocessierupsen op openbaar domein ontvangen, verwijzen we door naar zijn of haar gemeente.

Verzameling opgezogen nesten

De provincie voorziet dit jaar twee containers waarin gemeenten hun opgezogen nesten en aangetast beschermingsmateriaal kunnen deponeren. Zo moeten niet alle gemeenten de minimum inzamelings-/verwerkingskosten van 700 euro aan de verwerker betalen. Er wordt een afsluitbare kapelcontainer voorzien op de volgende twee locaties: Oostmalsebaan 72, 2960 Brecht (terrein Igean) en Eindhoutseheide 29, 2430 Laakdal (terrein IOK).

De gemeenten worden gevraagd de opgezogen nesten en het aangetast beschermingsmateriaal in afgesloten zakken van max. 1.5m omtrek te stockeren op eigen terrein. De nesten en dit materiaal kunnen in de containers gedepondeerd worden tussen maandag 28/09 (vanaf middag) tot vrijdag 02/10 voormiddag.

We willen benadrukken dat het gaat om een eenmalig testproject en dat deze dienstverlening uitsluitend geldt voor gemeentelijke diensten en niet voor aannemers.

 

Inzet hulpdiensten voor bestrijding

Indien je als gemeente de komende weken merkt dat er gezondheidsproblemen opduiken doordat je de eikenprocessierups niet tijdig kan bestrijden, kan je de hulp van de hulpdiensten inroepen. Een aanvraag kan ingediend worden  via dit formulier. Je kan uitsluitend een aanvraag indienen wanneer er aan de onderstaande voorwaarden voldaan wordt:

1. Alle aannemers zijn volzet en extra eigen personeel kan niet ingeschakeld worden.

2. Het gaat over drukbezocht openbaar domein dat niet tijdelijk afgesloten kan worden en niet/laattijdig bestrijden veroorzaakt gezondheidsproblemen bij gebruikers van het terrein.

Indien de gemeente niet aan deze voorwaarden voldoet, kan de aanvraag niet goedgekeurd worden. Als stad of gemeente voorzie je zelf een hoogtewerker met chauffeur wanneer het nest zich boven 3m hoogte bevindt. De kosten voor de bestrijding worden nadien doorgerekend door de hulpdiensten. Meer informatie vind je terug in het formulier.

 

Bestelling gratis infoborden en waarschuwingslinten

De provincie ontwikkelde en bestelden communicatiemateriaal (542 informatieborden & 373 afzetlinten) zodat gemeenten en provinciale domeinen hun inwoners en bezoekers kunnen waarschuwen voor de overlast van de eikenprocessierups. Het is niet langer mogelijk om bestellingen door te geven. Om gemeenten de kans te geven om zelf extra materiaal te bestellen, stellen we de bestanden van de infoborden en afzetlinten ter beschikking onderaan de pagina "Preventie".

Op het platform Pacaan staan een voorbeeldtekst en afbeeldingen die je als gemeente kan overnemen in de berichtgeving over de eikenprocessierups naar je inwoners toe. Geef deze tekst zeker door aan de communicatiemedewerkers binnen je gemeente, zodat zij hierover kunnen communiceren in hun kanalen (infoblad, nieuwsbrief, website  etc.) in de periode waarin de rupsen hinder kunnen veroorzaken (mei-augustus).

 

Interactieve eikenprocessierupsenkaart 

Via deze kaart kunnen gemeenten en inwoners waarnemingen van nesten melden. De provincie gebruikt de kaart als inventaris om de verspreiding op te volgen en de gemeenten te ondersteunen bij de bestrijding.

Gemeenten kunnen op de kaart ook bestrijdingen ingeven, de aanvraag voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen registreren en informatie raadplegen.

 

Leidraad voor beheer

In de vernieuwde " leidraad beheer eikenprocessierups" kunnen gemeenten alle informatie over het beheer van deze plaagsoorten terugvinden, een beslissingsboom helpt hen onder andere bij een plan van aanpak.

 

Lijst met aannemers

Gemeenten kunnen deze lijst met aannemers contacteren voor het beheer van de eikenprocessierups. De lijst is gebaseerd op de meest recente, ons bekende gegevens.

 

Voorbeeldbestek

Het bestrijden en verwijderen van rupsen dient vakkundig uitgevoerd te worden. Nauwkeurige technische bepalingen in een bestek zorgen ervoor dat de meest efficiënte, ecologische en veilige bestrijding wordt toegepast.
Een voorbeeldbestek werd opgemaakt door de provincie.

 

Opleiding beheermethodes

De provincie gaf een vorming/webinar over het beheer van de eikenprocessierups. De presentaties  vind je hier.

 

Infomoment persoonlijk beschermingsmiddelen

Het infomoment over de persoonlijke beschermingsmiddelen was een succes! 55 personeelsleden van gemeentelijke uitvoerende diensten werden opgeleid om zich bij het verwijderen van de nesten te beschermen tegen de irriterende brandharen. Op deze pagina vind je de presentatie, een handleiding en een oplijsting van het nodige materiaal terug. Bedankt aan de civiele bescherming voor deze fijne samenwerking!

 

Demomoment stofzuigers 25/06

We adviseren gemeenten om meer eigen personeel en middelen in te zetten voor het beheer van de eikenprocessierups. Daarom organiseerden we op donderdag 25/06 een demomoment over de aankoop van een industriële stofzuiger voor het wegzuigen van eikenprocessierupsen en nesten. Verschillende producenten toonden hun model en demonstreerden live in de bomen van het vormingscentrum van Malle hoe hun toestellen werken. 

In dit document kan je alle technische informatie en details over de gepresenteerde modellen terugvinden.

 

Nieuwsbrief

Gemeenten en provinciale domeinen blijven op de hoogte blijven van de verspreiding en meest actuele bestrijdingstechieken en -middelen via de  nieuwsbrief. Een overzicht van de verschenen nieuwsbrieven vind je terug onder "5. Wanneer pas ik welke bestrijdingsmethode toe?" op deze pagina.

 

Veelgestelde vragen

Gemeenten kunnen inwoners doorverwijzen naar onze pagina met veelgestelde vragen. Deze pagina wordt in de nabije toekomst verder uitgebreid.

 

Samen nieuwe natuurlijke beheersmethoden testen binnen LIFE-project

In verschillende Antwerpse gemeenten zal men aantonen dat het aantrekken van natuurlijke vijanden leidt tot een daling van de populatiegrootte van de eikenprocessierups. Mezen, kevers, sluipwespen en -vliegen spelen de komende vijf jaar een centrale rol in het nieuwe LIFE-project ‘Ecologisch beheer van de eikenprocessierups zonder het gebruik van biociden’. Het project, onder leiding van provincie Antwerpen, zoekt een oplossing voor de overlast door de eikenprocessierupsen in de natuur. Meer informatie vind je op deze pagina.

Volgende van de detaillijst