Extra ondersteuning van gemeenten bij het beheer van de eikenprocessierups

publish date
08.06.2020

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheer van nesten van de eikenprocessierups op openbaar domein. De provincie Antwerpen ondersteunt de gemeenten zodat het beheer van deze plaagsoort op de meest ecologische, mensvriendelijke en milieuvriendelijke manier gebeurt.

Als gemeente en aannemer mag je alle vragen m.b.t. de eikenprocessierups naar eikenprocessierups@provincieantwerpen.be mailen. Wanneer we vragen of meldingen van burgers over eikenprocessierupsen op openbaar domein ontvangen, verwijzen we door naar zijn of haar gemeente.

Bestelling gratis mezennestkasten

De mees is een goede predator van de eikenprocessierups. Tijdens het Europees LIFE-project onderzoeken we hoe de populatie van de rupsen verkleint door o.a. mezen aan te trekken. Dit doen we door op nestkasten te hangen op geschikte plaatsen. Op vaste plaatsen in de provincie Antwerpen gaan we jaarlijks de maatregel en het effect ervan op het aantal rupsen demonstreren aan alle geïnteresseerden.

We willen ook gemeenten stimuleren om dit najaar zelf nestkasten te hangen op openbaar domein. Met een goede handleiding en een paar gratis nestkasten helpen we je op weg. In het najaar kan je ook terug mezennestkasten bestellen. Nu is het te laat om ze op te hangen, mezen broeden op plaatsen die ze nu al geïnspecteerd hebben.

 

Verzameling opgezogen nesten

Dit jaar zullen de intercommunales containers voorzien waarin gemeenten hun opgezogen nesten en aangetast beschermingsmateriaal kunnen deponeren. Meer info volgt via de nieuwsbrief.

 

Bestelling gratis infoborden en waarschuwingslinten

De provincie ontwikkelde en bestelden communicatiemateriaal (542 informatieborden & 373 afzetlinten) zodat gemeenten en provinciale domeinen hun inwoners en bezoekers kunnen waarschuwen voor de overlast van de eikenprocessierups. Het is niet langer mogelijk om bestellingen door te geven. Om gemeenten de kans te geven om zelf extra materiaal te bestellen, stellen we de bestanden van de infoborden en afzetlinten ter beschikking onderaan de pagina "Preventie".

Op het platform Pacaan staan een voorbeeldtekst en afbeeldingen die je als gemeente kan overnemen in de berichtgeving over de eikenprocessierups naar je inwoners toe. Geef deze tekst zeker door aan de communicatiemedewerkers binnen je gemeente, zodat zij hierover kunnen communiceren in hun kanalen (infoblad, nieuwsbrief, website  etc.) in de periode waarin de rupsen hinder kunnen veroorzaken (mei-augustus).

 

Interactieve eikenprocessierupsenkaart 

Via deze kaart kunnen gemeenten en inwoners waarnemingen van nesten melden. De provincie gebruikt de kaart als inventaris om de verspreiding op te volgen en de gemeenten te ondersteunen bij de bestrijding.

Gemeenten kunnen op de kaart ook bestrijdingen ingeven, de aanvraag voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen registreren en informatie raadplegen.

Update: rapporten met actuele data per gemeente

Tot nu toe kon je pas op het einde van het seizoen een rapport met de cijfers voor het afgelopen seizoen opvragen. Dankzij een recente update kunnen gemeenten nu op elk moment een excelrapport aanmaken met daarin alle tot dan toe ingevoerde gegevens voor het grondgebied van de gemeente.

Dat is heel eenvoudig: na het inloggen klik je op de knop 'rapport' in de interactieve kaart. Meer details hierover en over verdere analyse van de gegevens vind je in de handleiding.

 

Leidraad voor beheer

In de vernieuwde "leidraad beheer eikenprocessierups" kunnen gemeenten alle informatie over het beheer van deze plaagsoorten terugvinden, een beslissingsboom helpt hen onder andere bij een plan van aanpak.

 

Lijst met aannemers

Gemeenten kunnen deze  lijst met aannemers contacteren voor het beheer van de eikenprocessierups. De lijst is gebaseerd op de meest recente, ons bekende gegevens.

 

Voorbeeldbestek

Het bestrijden en verwijderen van rupsen dient vakkundig uitgevoerd te worden. Nauwkeurige technische bepalingen in een bestek zorgen ervoor dat de meest efficiënte, ecologische en veilige bestrijding wordt toegepast.
Een  voorbeeldbestek werd opgemaakt door de provincie.

 

Opleiding beheermethodes

Bekijk de presentaties en opname van het afgelopen webinar van maart 2021. De presentaties van het webinar over de verschillende beheermethodes (maart 2020) vind je hier.

 

Infomoment persoonlijk beschermingsmiddelen

In 2020 werden 55 personeelsleden van gemeentelijke uitvoerende diensten opgeleid om zich bij het verwijderen van de nesten te beschermen tegen de irriterende brandharen. Op deze pagina vind je de presentatie, een handleiding en een oplijsting van het nodige materiaal terug. Bedankt aan de civiele bescherming voor deze fijne samenwerking!

 

Demomoment stofzuigers

We adviseren gemeenten om meer eigen personeel en middelen in te zetten voor het beheer van de eikenprocessierups. Daarom organiseerden we in 2020 een demomoment over de aankoop van een industriële stofzuiger voor het wegzuigen van eikenprocessierupsen en nesten. Verschillende producenten toonden hun model en demonstreerden live in de bomen van het vormingscentrum van Malle hoe hun toestellen werken. 

In dit document kan je alle technische informatie en details over de gepresenteerde modellen terugvinden.

 

Nieuwsbrief

Gemeenten en provinciale domeinen blijven op de hoogte blijven van de verspreiding en meest actuele bestrijdingstechieken en -middelen via de  nieuwsbriefEen overzicht van de verschenen nieuwsbrieven vind je terug onder "5. Wanneer pas ik welke bestrijdingsmethode toe?" op deze pagina.

 

Veelgestelde vragen

Gemeenten kunnen inwoners doorverwijzen naar onze pagina met veelgestelde vragen. Deze pagina wordt in de nabije toekomst verder uitgebreid.

 

Samen nieuwe natuurlijke beheersmethoden testen binnen LIFE-project

In verschillende Antwerpse gemeenten zal men aantonen dat het aantrekken van natuurlijke vijanden leidt tot een daling van de populatiegrootte van de eikenprocessierups. Mezen, kevers, sluipwespen en -vliegen spelen de komende vijf jaar een centrale rol in het nieuwe LIFE-project ‘Ecologisch beheer van de eikenprocessierups zonder het gebruik van biociden’. Het project, onder leiding van provincie Antwerpen, zoekt een oplossing voor de overlast door de eikenprocessierupsen in de natuur. Meer informatie vind je op deze pagina.