19 - 25 april - Week van de Valpreventie

publish date
22.04.2021

Van 19 tot en met 25 april organiseert het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen samen met de Vlaamse Logo’s en het Vlaams Instituut Gezond Leven de 10de Week van de Valpreventie.

Vallen is een veelvoorkomend probleem bij ouderen. Iedereen kent wel iemand die ernstig ten val kwam of misschien bent u zelf al eens gevallen. Dertig tot 50% van de ouderen komt minstens eenmaal per jaar ten val. Een val kan ernstige gevolgen hebben op talrijke vlakken zoals lichamelijk, psychosociaal en maatschappelijk.

Hoewel vaak gedacht wordt dat vallen hoort bij het ouder worden, kunnen veel vallen voorkomen worden als de onderliggende risicofactoren worden aangepakt. Vaak spelen verschillende factoren tegelijk een rol bij een valincident. Er zijn biologische factoren zoals leeftijd, geslacht, evenwichtsproblemen, aandoeningen als dementie, … Maar daarnaast speelt ook gedrag een belangrijke rol zoals bijvoorbeeld een gebrek aan lichaamsbeweging, te veel alcohol, onaangepast schoeisel, op een wankele stoel gaan staan om iets uit de kast te nemen, etc. Ook de omgeving kan onveilig zijn. Denk maar aan losliggende kabels in huis of een overvolle woonkamer, of slecht aangelegde voetpaden en losliggende dorpels.

Ouderen kunnen zelf hun valrisico verkleinen door de risicofactoren aan te pakken. Meer info: https://www.valpreventie.be/