Feedback van breed publiek op project ‘De Nieuwe Rand’ verwerkt

publish date
10.01.2023

‘De Nieuwe Rand’ is het project dat onderzoekt hoe de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen beter kunnen. In het najaar van 2022 organiseerde het projectteam vijf infomarkten en kreeg iedereen de kans om feedback te geven op mogelijke oplossingen die onderzocht worden voor de regio, beschreven in de alternatievenonderzoeksnota (AON). Het projectteam ging vervolgens aan de slag met de feedback van de honderden geïnteresseerden en herwerkte de aanpak van het onderzoek in een finale nota.

Meer informatie over het project van 'De Nieuwe Rand' vindt u op de website www.denieuwerand.be.