Gouverneur Cathy Berx ondertekent riviercontract stroomgebied Vliet-Molenbeek

publish date
10.06.2022

Vrijdag 10 juni 2022 ondertekenden 19 partners het riviercontract van de Vliet-Molenbeek. Via dit engagement gaan ze samen aan het werk met 43 acties voor de 4 thema’s: wateroverlast, droogte, waterkwaliteit en -beleving, verspreid over de gemeenten Asse, Bornem, Londerzeel, Meise, Merchtem en Puurs-Sint-Amands. 

Gouverneur Cathy Berx: "Samenwerking binnen integrale projecten, en dit met bijzondere aandacht voor speerpunt- en aandachtsgebieden, beschouwen we al heel wat jaren als dé motor voor de concrete realisatie van waterprojecten. Om al die redenen is en blijft de gebiedsgerichte werking de cruciale hefboom binnen het nieuwe stroomgebiedbeheerplan. Een geïntegreerde werking biedt ruimte aan koppelkansen met andere domeinen.

Deze dialoog en kruisbestuiving zullen ons in staat stellen om de uitdagingen voor het waterbeleid samen en krachtdadiger aan te pakken

In het stroomgebied van de Vliet-Molenbeek zijn er heel wat instanties die deze uitdaging samen aangaan:

de Vlaamse Overheid, provincies, de lokale besturen, de polder Vliet en Zielbeek en het Regionaal landschap Brabantse Kouters. Het is goed dat ook een aantal sectororganisaties zoals Boerenbond, Boerennatuur en Natuurpunt het riviercontract mee onderschrijven.

Dit riviercontract is een toonbeeld van gebiedsgerichte werking in de praktijk. Als covoorzitter van het bekkenbestuur Benedenscheldebekken heb ik er alle vertrouwen in dat de bekkencoördinatoren hun schouders onder dit project zullen zetten.  Ze zullen het overleg rond de uitwerking van de acties uit het Riviercontract met de grootste zorg begeleiden, in nauwe samenwerking met alle partners. Ik kijk alvast uit naar de realisatie van vele mooie projecten!"

Het volledige persbericht vindt u hier terug.

De integrale toespraak die gouverneur Cathy Berx uitsprak bij de ondertekening van het riviercontract kan u hier lezen.