Gouverneur Cathy Berx opent Antwerpse Rondetafelconferentie over toekomst politie

publish date
25.04.2022

Op maandag 25 april 2022 opende gouverneur Cathy Berx de Rondetafelconferentie Food for thought Provincie Antwerpen. Food for Thought is een tweejarig project van de vzw’s Centre for Policing and Security en Circle of Police Leadership. Als sleutelpartners van de ‘Staten-Generaal voor de Politie #SEGPOL buigen CPS en CPL zich over de vraag: Hoe zal de politie een antwoord geven op de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in 2030?  Diverse deskundigen worden samengebracht in zes thematische rondetafelconferenties in Vlaanderen en Brussel. De resultaten van deze zes Nederlandstalige rondetafels zullen worden gebundeld in een publicatie over de toekomst van de politie en zullen op een studiedag op 10 november 2022 worden afgetoetst aan het publiek.

Begin 2023 zal dan een nationaal slotevent plaatsvinden van de ‘Staten-Generaal voor de politie’.

De rondetafelconferenties Food for thought worden in Vlaanderen en Brussel (om praktische redenen) provinciaal georganiseerd rond 6 verschillende thema’s. Er is echter geen directe link tussen de provincie en het thema. Mensen van overal in Vlaanderen en Brussel zijn dus uitgenodigd.

De rondetafelconferentie voor de provincie Antwerpen met als thema ‘Financiën en organisatieontwikkeling anno 2030’ heeft als titel ‘Op zoek naar een nieuw politiehuis: renovatie of nieuwbouw?’ en vond plaats op 25 april 2022 in het Provinciehuis van Antwerpen. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden sprak er het slotwoord uit. 

 

Meer info over de Rondetafelconferenties vindt u hier https://www.policingandsecurity.be/activity/rondetafelconferentie-provincie-antwerpen-organisatieontwikkeling-anno-2030/