Gouverneur maakt WODCA-resultaten 2023 bekend

publish date
05.03.2024

Al 30 jaar zetten politiemensen zich tijdens WODCA-acties (Weekend Ongevallen Door Controles Aanpakken) in de weekendnachten in om het verkeer op de Antwerpse wegen veiliger te maken.  Gemiddeld zijn er elk weekend 140 politiemensen op de been om WODCA-controles (snelheids-, alcohol- en drugscontroles) uit te voeren in de hele provincie Antwerpen. Bovendien organiseren we regelmatig grootschalige provinciale WODCA-acties waaraan zowat alle politiezones deelnemen. Zo ook tijdens de nacht van 2 op 3 maart 2024, waarbij maar liefst 160 politiemensen controles uitvoerden.

Gouverneur Cathy Berx: “2023 was een jaar dat op vlak van weekendnachtelijke ongevallen slecht startte én ook eindigde, met een dodelijk slachtoffer tijdens de nieuwjaarsnacht van 1 januari alsook op de voorlaatste ochtend van het jaar, op 30 december 2023.  In totaal betreurden we vorig jaar 5 dodelijke slachtoffers, tegenover 6 in het jaar 2022. Dat is een dodelijk slachtoffer minder dan het voorbije jaar. In 2019 en 2020 verloren 7 personen het leven in het nachtelijke weekendverkeer. In het uitzonderlijke coronajaar 2021 betreurden we 3 dodelijke slachtoffers. 5 verkeersdoden blijven andermaal een te zware balans om positief te zijn.

In 2023 nam het aantal zwaargewonden tijdens de weekendnachten met zo’n 10%  toe, van 59 zwaargewonde slachtoffers in 2022 naar 66 in 2023.  Achter deze cijfers gaan mensen schuil die na hun ongeval maanden, soms jaren moeten revalideren. De stijging van het aantal zwaargewonden tijdens de weekendnachten is dan ook zonder meer verontrustend.

Kortom, onze wegen werden andermaal niet veiliger tijdens de weekendnachten van het afgelopen jaar.  Het aantal ongevallen bleef nagenoeg gelijk.  Het aantal personen dat een glas of vele glazen te veel op had, nam wel zeer lichtjes af. 2.6% van de gecontroleerde bestuurders blies positief, ten opzichte van 3.1% in 2022             (-0.5%).  Enkele recente en zeer zware ongevallen met dodelijke slachtoffers bewijzen andermaal dat alcohol en rijden nooit samengaan.

Ook het aantal bestuurders dat te snel rijdt, blijft zorgwekkend.  Van de bestuurders die in 2023 tijdens een weekendnachtelijke WODCA-actie gecontroleerd werden op overdreven snelheid, beging maar liefst 8.9% een overtreding. In 2022 was dat nog 6.8%. De dalende trend van toen wordt jammer genoeg niet verdergezet. Wel voerden de politiediensten in 2023 aanzienlijk meer snelheidscontroles uit dan het jaar voordien (+8%).  Ik ben hen daar zeer dankbaar en erkentelijk voor. Het hoge aantal overtredingen bewijst helaas opnieuw de noodzaak van de doorgedreven controles.”

Gouverneur Cathy Berx dankt alle politiezones, de Federale Wegpolitie, de medewerkers van de dienst Operationele Coördinatie en Steun van de Coördinatie- en steundirectie Antwerpen, de Scheepvaartpolitie en de aspiranten van de afdeling politieopleidingen van ‘Campus Vesta’ meest hartelijk voor hun grote inzet. De professionele, volgehouden en opnieuw opgevoerde inzet van alle politiediensten en de politieschool blijft noodzakelijk om de pakkans te vergroten. Een hoge pakkans en sterke sensibilisering blijven noodzakelijk om weekendongevallen onder controle te houden en opnieuw terug te dringen. Niet enkel tijdens de provinciale WODCA-acties, maar alle weekends van het jaar.

Op zaterdag 2 maart bezocht de gouverneur een controlepost van de Politiezone MINOS in het gezelschap van de heer Dis Van Berckelaer, burgemeester Borsbeek, en mevrouw Annebelle Smets, commissaris bij PZ MINOS.

Aansluitend bezocht de gouverneur een controlepost van de Politiezone ZARA in het gezelschap van de heer Johan De Ryck, burgemeester Ranst, en de heer Karl Vercammen, commissaris bij PZ ZARA.