Reactie op Sven Fabré (De Standaard, 7 december 2021)

publish date
09.12.2021

Waarde Sven Fabré,

Moge studenten/leerlingen beter lezen en interpreteren dan hun (gewezen) docenten…! begrijp, u las, begreep me al dan niet moedwillig compleet verkeerd. En dat ontgoochelt me.

Aan de hand van Shakespeares’ Hamlet, (en wie kan de jeugd meer aanspreken dat deze schalkse, buitengewoon erudiete en eloquente (gewezen) student aan de toen jonge dwarse universiteit van Wittemberg, die de klassieke drama’s gebruikt om de werkelijkheid te onderzoeken en zijn valse stiefvader te ontmaskeren…?), die wijst op het belang om de werkelijkheid goed te lezen en zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, waarschuwde ik tegen valse, want voorbarige voorspellingen en een overdreven geloof in een ultieme oplossing voor deze complexe pandemie.

In essentie hield ik net een pleidooi voor minder eerder dan voor meer of strengere maatregelen! Die ambitie samen bereiken, lukt m.i. wel enkel wanneer iedereen in de juiste (beeld) taal over begrijpelijke, handzame, overtuigende tools –instrumenten voor zelfsturing- beschikt om de pandemie goed te lezen en te begrijpen. Dan kunnen we ons gedrag –intrinsiek gemotiveerd- op tijd aanpassen en vermijden dat het weerom uit de hand loopt, met alle gevolgen voor de zorg en allen die zorg nodig hebben van dien. Of nog: inzicht en zelfsturing om samen strenge(re) collectieve maatregelen – waar een kat haar jongen in verliest omdat ze inmiddels elke consistentie missen- te vermijden. De analyse van afvalwater is dan niet relevant als aanleiding om te verstrengen maar als indicator dat de pandemie aantrekt en extra omzichtigheid geboden is en we boven op de vaste sokkel extra alert moeten zijn en nadenken over de contacten die we onderhouden en de plaatsen die we frequenteren. De barometer kan helpen om zoveel mogelijk op basis van intrinsieke motivatie en op tijd toenemende besmettingen een halt toe te roepen en weer naar stabielere waarden te tenderen, toe te werken. Omdat we het willen en ook voor onszelf belangrijk vinden, niet omdat het van de overheid moet.

Getuigt dat niet net van een groot geloof in het bijzonder ook van jonge mensen? Overigens, het slotcitaat: the ripeness is all (inzicht en maturiteit zijn alles) komt uit King Lear, die verzucht dat hij niet meer is dan een dwaze, oude man die zich jammerlijk heeft vergist en zich liet misleiden! Het eindigt wat toepasselijk met de woorden: ‘De grijsaards werd het zwaarste lot gegeven. Wij jongeren zullen nooit zoveel beleven’…(uitgesproken door de jonge Edgar, zoon van Gloster). Herlees voor de gelegenheid ook het diep-tragische Othello. Ook hij werd foutief beoordeeld op de valse indruk die sommigen (in het bijzonder Jago) van hem ophingen en niet op basis van wat hij doet of zegt. Vandaar mijn vraag: lees grondig wat er staat en oordeel niet op basis van uw –overigens verkeerd- beeld van wie het schreef! Ik hoop dat u het gelooft: niemand kickt op verstrengingen, al zeker niet voor jongeren. Dat doet geen afbreuk aan de vervelende werkelijkheid: we moeten samen deze lastige tijd door! Nu, maar ook daarna hebben we onze zorg nog heel hard nodig. Ook jonge mensen kunnen ziek worden of slachtoffer van onheil.

En als er nu een stuk van Shakespeare in deze minder relevant is, dan wel het macabere stuk Macbeth!

Cathy Berx