Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem pakken samen detailhandelsbeleid aan

publish date
26.11.2019

De gemeenten Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem stappen in een traject van detailhandelscoaching. Samen met een detailhandelscoach van de provincie Antwerpen zoeken ze naar een evenwicht tussen steenweglocaties op de R11 en N116, Wijnegem Shopping Center, kernwinkelgebieden en toekomstige detailhandelsontwikkelingen.

Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem zijn gemeenten met specifieke problematieken op detailhandelsgebied. In een samenwerkingsverband zoeken ze naar een gemeenschappelijke visie om de huidige en toekomstige uitdagingen (kernversterking, leegstand, ruimtelijke ontwikkelingen, baanwinkels, supermarkten, mobiliteit, …) rond detailhandel aan te gaan. Een detailhandelscoach van de provincie Antwerpen zal hen hierin ondersteunen.

Belang van samenwerking

Detailhandel intergemeentelijk aanpakken is een slimme manier van werken. Kopen en verkopen stopt immers niet aan een gemeentegrens. De drie gemeenten hebben een ruim verzorgingsgebied dat elkaar overlapt, en ook het mobiliteits- en ruimtelijke aspect van detailhandel laat zich bovengemeentelijk voelen.

Detailhandelscoaching

De provincie Antwerpen heeft sinds 6 jaar detailhandelscoaches in dienst. Als bovenlokale overheid is de provincie in staat om te detecteren welke gemeenten met elkaar kunnen samenwerken in een traject van detailhandelscoaching. De coaches zijn detailhandelsexperten, die aanvullend werken op de bestaande expertise in gemeenten.

Kernversterking is het belangrijkste principe van het provinciale detailhandelsbeleid en onze visie op detailhandel. Die visie willen we uitrollen in al onze gemeenten. We beschikken over een uitgebreid aanbod van methodieken, data en applicaties om de gemeenten te ondersteunen. Daarmee werken we samen een detailhandelsbeleid uit dat geen uitdaging uit de weg gaat. Een afgebakend kernwinkelgebied, omgaan met baanwinkels, kleinhandelslinten en aanbod buiten de kern, de inplanting van ruimtebehoevende winkels, vergunningsaspecten, mobiliteitsaspecten,… dit komt allemaal aan bod in de weg die ze samen uitstippelen naar een gezonde detailhandel. Gemeenten zien het belang van een gezond detailhandelsapparaat in. Het zorgt voor een vitale gemeente en speelt ook een rol bij de versterking van het sociaal weefsel. Daarom zijn we verheugd dat, met deze drie gemeenten erbij, intussen al 41 lokale besturen in onze provincie een beroep doen of deden op onze detailhandelscoaches.

Inspraak handelaars

Tijdens het coachingstraject, dat een tweetal jaar duurt, werken niet alleen de gemeenten en provincie samen. Ook andere stakeholders, zoals de handelaars en vastgoedeigenaars, worden betrokken bij het traject. Dit zowel in de ontwikkeling van de gemeenschappelijke visie als in de uitrol van acties.

Gemeenten enthousiast

De drie deelnemende gemeenten zijn enthousiast. Op maandag 25 november ondertekenden ze een samenwerkingsovereenkomst met de provincie.

Volgende van de detaillijst