WOAW, een nieuwe stimuleringsprijs voor innovatieve woonideeën

publish date
22.09.2022
???module.newsItem.label.themes???

Met de nieuwe Woonidee-award, kortweg WOAW, doet de provincie Antwerpen laatstejaarsstudenten en jonge professionals een oproep om met innovatieve ideeën vorm te geven aan het wonen van morgen. Kandidaten kunnen tot eind oktober een idee indienen. Drie laureaten krijgen een jaar lang inhoudelijke ondersteuning van de provincie én een startbudget van 5000 euro om hun ideeën verder te ontwikkelen tot concrete concepten. Daarna worden ze officieel voorgesteld aan beleidsmakers en professionele woonactoren. 

WOAW, een nieuw initiatief van de provincie Antwerpen

Elk jaar gaat de Dienst Wonen op zoek naar jonge mensen (laatstejaarsstudenten aan hogeschool of universiteit en onderzoekers of professionals tot 30 jaar) die met innovatieve woonideeën of –concepten een maatschappelijk verschil willen maken. 

Inhoudelijk moeten die aansluiten bij minstens twee van de vier richtinggevende principes uit de beleidsnota Wonen:  

  1. Duurzaamheid en circulariteit 
  2. Veerkracht en gezondheid 
  3. Verhuismobiliteit en diversiteit 
  4. Beschikbaarheid en betaalbaarheid

Inhoudelijk pinnen we ons bij deze oproep nergens op vast. Het kan gaan om een idee voor een gezonde woonomgeving, over bouwen of wonen in functie van het veranderende klimaat, een nieuwe bouwmethode die de afvalberg verkleint, … tot zelfs innovatieve financieringsmechanismen bij nieuwe woonvormen. Er zijn dus heel veel studierichtingen en beroepsgroepen die zich aangesproken kunnen voelen.

Voer voor inspiratie

Uit alle inzendingen kiest een jury die door provincie Antwerpen wordt samengesteld, de drie meest veelbelovende ideeën. De laureaten krijgen elk een bescheiden startbudget van 5000 euro, een stimulans om hun idee uit te werken. Met dit budget kunnen ze meteen aan de slag om bijvoorbeeld advies in te winnen, een projectbezoek te bekostigen, materiaal te ontwikkelen, enzovoort. De provincie zorgt daarbij voor advies en begeleiding op maat. De kandidaten rapporteren op regelmatige tijdstippen over de vooruitgang van hun onderzoek. Na een jaar stellen ze hun resultaten voor aan het provinciebestuur en daarna aan het brede publiek. De bedoeling is dat de winnaars woonactoren en beleidsmakers inspireren om hun woonbeleid verder vorm te geven.

Ideeën indienen kan tot en met 28 oktober 2022

Om zich kandidaat te stellen voor de WOAW volstaat het om je idee samen te vatten op maximaal 2 A4’tjes. De maatschappelijke relevantie en het vernieuwende aspect moeten daarbij goed uit de verf komen. De laatste dag waarop je kan deelnemen, is vrijdag 28 oktober (tot 17 uur). Inschrijven gebeurt digitaal via de website van de provincie Antwerpen. Daar vind je ook meer informatie en het reglement van deze jaarlijkse stimuleringsprijs.

Contact Dienst Wonen