De EU in de provincie Antwerpen: SOLVIT

publish date
14.12.2022

Naast het Europa Direct netwerk, zijn er nog heel wat andere Europese netwerken in België en de andere Europese lidstaten. Zij zijn het aanspreekpunt van de Europese Unie voor specifieke thema's. In de rubriek 'De EU in de provincie Antwerpen' stellen we andere netwerken aan je voor én vertellen we waarvoor je bij hen terecht kan. Vandaag vertelt Lore Aerts ons wat meer over SOLVIT. 

Wie ben jij en voor welke organisatie werk je?

Mijn naam is Lore Aerts, vertaler van opleiding, en ik werk al sinds 2007 voor het Belgische SOLVIT-centrum.  SOLVIT België is sinds 2002 gevestigd op de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. SOLVIT België maakt deel uit van een netwerk van SOLVIT-centra in alle EU-lidstaten, en in IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. SOLVIT is een initiatief van de Europese Commissie waarbij de verschillende centra samenwerken om informeel problemen op de Europese interne markt te verhelpen. Naast mezelf bestaat SOLVIT België uit twee uitstekende juristen die er voor zorgen dat onze dossiers steeds in het kader van de geldende Europese regels worden geanalyseerd.

 

Wat doet jouw organisatie?

Klagers (zowel burgers als bedrijven) kunnen ons om bemiddeling vragen wanneer hun rechten op de Europese interne markt niet gerespecteerd worden door een overheidsdienst in een andere lidstaat. De regels over de interne markt strekken zich uit over bijna alle domeinen van ons dagelijks leven, en SOLVIT behandelt dan ook allerlei soorten klachten: van de erkenning van je Belgisch rijbewijs in een andere lidstaat, tot het verkrijgen van kindergeld als je niet werkt in het land waar je woont, het gebruik van een European Health Insurance Card (EHIC) in een ziekenhuis op vakantie, administratieve hindernissen voor de markttoegang voor uw bedrijf, …  

Wanneer je een klacht indient bij SOLVIT, wordt je klachtenformulier onmiddellijk overgemaakt aan het SOLVIT-centrum in je thuisland. Zij maken dan een eerste analyse in het licht van de Europese wetgeving. Als er inderdaad sprake lijkt van een verkeerde toepassing van je rechten in Europa, dan wordt het dossier voorzien van een grondige juridische analyse en sturen we het door naar het SOLVIT-centrum in de lidstaat waar het probleem zich stelt. Zij proberen dan informeel te bemiddelen met de betrokken overheidsdienst. De verschillende SOLVIT-centra kunnen een beroep doen op hun eigen nationale experts, maar ook op de collega’s van de ‘Uw Europa’ adviesdienst en andere netwerken zoals bijvoorbeeld ECC.

Het SOLVIT-team bij de Europese Commissie is verantwoordelijk voor het beheer van de SOLVIT-database en de organisatie van het netwerk. Zij zorgen ervoor dat we op de hoogte blijven van relevante nieuwe wetgeving en adviseren de centra in dossiers waar er onduidelijkheid over bestaat.

SOLVIT België behandelt dus zowel klachten vanuit België over problemen in een andere lidstaat als klachten van buitenlandse burgers en bedrijven tegen een Belgische overheidsdienst. In ongeveer 85% van de gevallen kunnen we informeel tot een oplossing komen of op zijn minst de situatie verduidelijken voor de klager.

 

Waarvoor kunnen de inwoners van onze provincie bij jouw organisatie terecht?

Heel concreet dient een SOLVIT-dossier aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het gaat om een persoonlijk probleem.
  • De klacht is gericht tegen een overheidsorgaan (federaal, regionaal, lokaal…) in een andere lidstaat dan je eigen lidstaat.
  • Het probleem wordt veroorzaakt door een verkeerde toepassing van de Europese wetgeving.
  • Je hebt nog geen juridische stappen ondernomen.

Enkele voorbeelden van klachten die SOLVIT al oploste:

  • Je beschikt over een Belgisch diploma waarmee je in Frankrijk aan de slag wil. Ook al hoeft Frankrijk je diploma niet zomaar te erkennen, toch zijn er een aantal regels die beperkende maatregelen tegengaan, en sommige diploma’s moeten automatisch worden erkend.  
  • Je kocht een wagen in Nederland die beschikt over een recent keuringscertificaat van de Nederlandse keuringsdienst. De autoriteiten in België weigeren die echter te erkennen en eisen dat u het voertuig nogmaals laat keuren in België – dit gaat in tegen de Europese regels.
  • Je bedrijf levert diensten in Duitsland, maar heeft geen toegang tot een aantal digitale platformen die wel ter beschikking staan van Duitse ondernemers. Hierdoor loop je potentiële klanten mis. Volgens de Europese regels is dit een belemmering van de markttoegang.
  • Je bent een Belgisch student in Nederland en krijgt een boete omdat je je wagen niet inschreef in Nederland. De Europese wetgeving voorziet hier echter een uitzondering voor studenten….

Meer voorbeelden van SOLVIT-dossiers en het SOLVIT-klachtenformulier kan je terugvinden op onze website: www.solvit.eu

EU in de provincie Antwerpen - SOLVIT - 1