Vergelijk groenbedekkers!

publish date
29.09.2020

Na een zomer vol kleurencodes, zou je bijna vergeten dat ook MAP6 werkt met gebiedstypes. In gebiedstypes 2 en 3 is een toenemend areaal met vanggewassen verplicht. Dit areaal mag mee ingevuld worden met een vanggewas na mais, op voorwaarde dat je dit voor 15 oktober inzaait. De vanggewassen nemen stikstof op, waardoor het niet kan uitspoelen en zo bijdraagt tot gezonde waterlopen.

Voordelen voor landbouwers

Ook voor jou als landbouwer hebben deze vanggewassen nut! Ze zorgen voor opbouw van organische stof in de bodem en verbetering van de bodemstructuur. Een hoger organisch stofgehalte betekent een verhoogde sponswerking van het perceel: water wordt beter opgenomen, waardoor er minder plassen op het veld blijven staan. Het water blijft ook langer beschikbaar, waardoor het risico op droogtestress daalt.

De stikstof die vastgelegd is in de biomassa komt tijdens het volgende teeltseizoen weer vrij. Dit draagt dan weer bij aan de bemesting in de volgteelt. Niets dan voordelen dus! Binnen het demonstratieproject Functioneel inzetten van groenbedekkers bij mais gaan we onder meer op zoek naar de beste momenten om de groenbedekker in te zaaien, bestuderen we verschillende groenbedekkers en mengsels en vergelijken we de mogelijkheden van groenbedekkers bij korrelmais en snijmais. 

Oproep

Heb jij mais in gebiedstype 2 of 3 en wil je  een vergelijking maken tussen 2 groenbedekkers? Dan willen we graag samenwerken met jou!

Wij bieden

Wie meedoet, krijgt gratis begeleiding en zaaizaad voor de groenbedekker.

Logobalk_oproep_mais_HH2020

Volgende van de detaillijst