Innovatiesteunpunt zoekt slimme dorpen

publish date
17.03.2020

Zoek je naar een slimme oplossing voor jouw dorp?

Stel je voor 25 april 2020 kandidaat voor het ‘Smart Rural’-project! Dit is een project van de Europese commissie (DG Agri) om dorpen en dorpsgemeenschappen te inspireren om de 'smart village'-benadering en -strategie te ontwikkelen en te implementeren. Het begrip 'Smart Village' omvat alle slimme strategieën en innovaties die dorpsgemeenschappen vandaag inzetten om hedendaagse problemen en uitdagingen (klimaatsverandering, vergrijzing, verkeerscongestie, …) op te lossen. 

Die oplossingen kunnen technologisch, digitaal of sociaal innovatief zijn. Digitalisering is dus slechts één strategie om ‘slimmer’ te worden. 

Belangrijke voorwaarde is de betrokkenheid van (minstens) een groep inwoners. Het gaat dus niet om individuele oplossingen. Afgebakende domeinen zijn smart farming; bio-economie & energie; digitalisering van de gezondheidszorg & sociale dienstverlening; deeleconomieën en coöperaties. Het concept is niet one-size-fits-all, maar houdt rekening met de noden en opportuniteiten van het respectievelijke gebied of gemeenschap.

Deze oproep kadert in het ‘Smart Rural’ project, een project van de Europese commissie (DG Agri) om dorpen en dorpsgemeenschappen te inspireren om de smart village -benadering en -strategie te ontwikkelen en te implementeren. Met dit initiatief is het de bedoeling om voor 17 dorpen, verspreid over Europa strategieën te ontwikkelen om hen ‘slimmer’ te maken. Hierdoor wil de Europese Commissie beter begrijpen hoe een dergelijk proces eruit kan zien, input kan genereren voor het toekomstig Europees  (stimulerings)beleid, maar ook lokaal stimulans bieden om aan de slag te gaan met het concept.

Drie redenen om mee te doen

  • Je wordt begeleid door experten;
  • Je kan kennis uitwisselen en samenwerken met andere dorpsgemeenschappen en belangengroepen;
  • Je dorp is zichtbaar op Europees niveau.
     

Interesse? 

Neem voor 25 april contact op met Davy Sterkens van Innovatiesteunpunt via E davy.sterkens@innovatiesteunpunt.be.

 

Volgende van de detaillijst