Dierenartsen gezocht: focusgroep over antibioticumgebruik

publish date
28.08.2023

Deze studie in opdracht van FOD Volksgezondheid en uitgevoerd door UGent, wil nagaan hoe pluimvee-dierenartsen het voorschrijven van antibiotica ervaren.

Hoe?

  • Een online focusgroep (groepsgesprek)
  • Samen met collega-dierenartsen
  • Onderwerp: antibioticumgebruik bij pluimvee

Wanneer?

  • Dinsdag 25 oktober om 19 uur

Waarom?

  • Wie deelneemt, draagt bij aan de strijd tegen antibioticumresistentie bij mens en dier.
  • Je inzichten kunnen bijdragen aan de kennis rond antibioticumgebruik bij pluimvee.
  • Iedereen die meedoet, ontvangt een attentie.

Heb je vragen of neem je graag deel?

Stuur dan een e-mail naar de contactpersoon bij UGent via de rode link hieronder.