Gezocht: biobedrijf voor project alternatieve eiwitbronnen

publish date
17.10.2022

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij slaat de handen in mekaar met ILVO voor het CCBT-project rond nieuwe, alternatieve eiwitbronnen voor biologisch leghennenvoer. Twee potentiële eiwitbronnen worden momenteel onvoldoende benut in de biologische pluimveesector: insectenmeel en melkweipoeder. Wat deze bronnen interessant maakt, is hun hoge nutritionele waarde en het feit dat ze passen in het concept van circulaire economie. 

Biologische kip

Insectenmeel in veevoer?

De Europese wetgeving rond het bijvoegen van insectenmeel als grondstof is recent gewijzigd en in voege sinds september 2021 (Verordening (EU) 20211372, 17 augustus 2021) waardoor de toevoeging van insectenmeel in varken- en pluimveevoer opnieuw toegelaten is. Deze wijziging biedt mogelijkheden om insecten op een andere manier aan commercieel gehouden pluimvee aan te bieden. Binnen het project willen we dan ook specifiek nagaan of insectenmeel als concreet alternatief gebruikt kan worden voor bioleghennen.

Melkweipoeder

Melkweipoeder is reeds langer gekend als mogelijke alternatieve eiwitbron. Het bevat hoge gehaltes aan methionine en vitamine B2, twee essentiële componenten die vaak beperkt aanwezig zijn in bio-leghennenvoer. Het aanwezige methionine in melkweipoeder is daarnaast ook goed verteerbaar.

Met de resultaten van dit project willen we tonen aan bioleghennenhouders dat het gebruik van nieuwe potentiële eiwitbronnen mogelijke oplossingen biedt om tegemoet te komen aan de vereiste om meer regionale grondstoffen te verwerken in voer en tegelijk een alternatief voor gangbare eiwitten te bieden, zonder in te boeten op essentiële bestanddelen. Het kweken van insecten kan gemakkelijk regionaal gebeuren, in tegenstelling tot soja. Ook de productie van biologisch melkweipoeder als bijproduct is een lokale productie. Bij het zoeken naar een alternatieve bron voor eiwitten, die bovendien nog liefst regionaal geproduceerd zouden zijn, kan naar beide grondstoffen worden gekeken worden om dit op te vangen. 

CSA-bedrijf met leghennen gezocht

Zo zullen we dus concreet twee testvoeders ontwikkelen. Het ene voeder met insectenmeel zullen we uitproberen op het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel, het andere met melkweipoeder willen we graag testen op een biobedrijf.

Wil je meewerken?

Voor het voeder met melkweipoeder zoeken we een CSA-bedrijf waar we in het voorjaar van 2023 een voederproef mogen doen.

Wat bieden wij jou?

Wij zorgen voor het testvoeder met melkweipoeder en volgen de productie- en welzijnsparameters van jouw leghennen op. 

Ben of ken jij iemand die zou willen meewerken aan dit project?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met onderzoeker Hanne Nijs van Het Proefbedrijf Pluimveehouderij.

logobalk CCBT insecten