Herbekijk webinar plattelandssubsidies

publish date
21.02.2022
???module.newsItem.label.themes???

Wil je weten wat er in jouw gemeente mogelijk is? (Her)bekijk dan het webinar dat op vrijdagnamiddag 18 februari 2022 plaatsvond. 

(Her)bekijk de online infosessie van februari 2022

In 2022 kunnen lokale besturen, middenveldorganisaties, ondernemers en bewoners opnieuw plattelandssubsidies aanvragen voor projecten die het Antwerpse platteland versterken, vernieuwen of verduurzamen. Heb je een (groots) idee rond het vrijwaren van open ruimte, het dorpsleven een boost geven of korteketenverkoop? Heb je zin om daar met anderen aan te werken? 

Tijdslijn subsidieoproep 2022

Om jou te inspireren en te helpen je idee vorm te geven staan we in februari 2022 voor je klaar met raad en daad op de volgende momenten:

• 21 & 22 februari – pitch je idee bij een expertenpanel en de subsidiecoördinatoren (online) 

• 23-25 februari 2022 – co-creatieve sessies rond gebiedsgerichte LEADER-projecten (niet van toepassing voor projecten die vallen onder OKW en P+)

• 28 maart – deadline indienen projectidee

Let op: dit is een verplichte stap! Projectideeën die ons bereiken na 28/3/2022 worden niet meer in overweging genomen. 

• 20-21-22 april - expertenpanels

• 16 mei - infosessie over het plattelandsloket 

• 19 juli 2022 – deadline indienen definitief dossier in het plattelandsloket

Als je ten laatste op 28 maart 2022 online een projectidee indient, krijg je meer info over de expertenpanels en over de infosessie over het plattelandsloket.