Landbouwers met mais gezocht

publish date
30.08.2021

Enige voorwaarde: je mais ligt in gebiedstype 2 of 3. Binnen MAP6 is het in gebiedstypes 2 en 3 verplicht om een toenemend areaal met vanggewassen in te zaaien. Dit areaal mag je mee invullen met een vanggewas na mais, als je dit vóór 15 oktober inzaait. De vanggewassen nemen stikstof op, waardoor het niet kan uitspoelen en zo bijdraagt tot gezonde waterlopen. Maar ook voor jou als landbouwer hebben deze vanggewassen nut!

Ze zorgen voor opbouw van organische stof in de bodem en verbetering van de bodemstructuur. Een hoger organisch stofgehalte betekent een verhoogde sponswerking van het perceel: water wordt beter opgenomen, waardoor er minder plassen op het veld blijven staan. Het water blijft ook langer beschikbaar, waardoor er minder risico op droogtestress is. Daarnaast wordt de stikstof vastgelegd in de biomassa en komt het zo terug vrij in het volgende teeltseizoen. Dit draagt bij aan de bemesting in de volgteelt. Niets dan voordelen dus!

Binnen het demonstratieproject Functioneel inzetten van groenbedekkers bij mais gaan we op zoek naar de beste momenten om de groenbedekker in te zaaien, bestuderen we verschillende groenbedekkers en mengsels, vergelijken we de mogelijkheden van groenbedekkers bij korrel- en snijmais…

Heb jij mais in gebiedstype 2 of 3 en wil je mee een vergelijking maken tussen 2 groenbedekkers?
Dan zijn we op zoek naar jou! Stel je kandidaat voor 10 oktober 2021.