Nieuwe Vemis website staat online

publish date
12.10.2022

Emissie en veehouderij. Het thema is brandend actueel. Onafhankelijke kennis, toegankelijk geschreven en zo mogelijk reeds getest en gevalideerd in de praktijk, is meer dan ooit een noodzaak in de veehouderij. Vemis verankert zijn ambitie om die kennis te ontsluiten in een nieuwe website.

Emissies beheersen is noodzakelijk om te voldoen aan het wetgevende kader én belangrijk om de goede relatie met de buurt in stand te houden. Onder de noemer Vemis slaan acht Vlaamse kenniscentra sinds 2011 de handen in elkaar om praktijkrijpe kennis en heldere oplossingen tot bij de stakeholders uit de veehouderij te brengen. Dankzij die samenwerking kan het consortium opereren in een breed netwerk en een breed draagvlak creëren voor de luchtemissieproblematiek en de activiteiten van de partners.

Verschillende partners van VEMIS stellen vast dat veehouders nog steeds veel kennis over emissies missen, en dat terwijl het beleid volop in ontwikkeling is. De PAS-discussie woedt volop, constructeurs ontwikkelen of verbeteren technieken, veehouders moeten keuzes maken en er komen alweer nieuwe uitdagingen op de sector af.

Als antwoord daarop werkten de partners de afgelopen maanden aan een nieuwe website om kennis nog beter te bundelen en te verspreiden. Op www.vemis.be vinden veehouders en andere stakeholders informatie over het ontstaan van geur en ammoniak in de veehouderij, de regelgeving, het beleid, meetmethoden en (erkende) emissiereducerende technieken of maatregelen. Ook worden relevante brochures in de kijker gezet. Wie nood heeft aan diepere kennis vindt er projecten, doctoraten en rapporten. De website wordt continu geactualiseerd met de nieuwste informatie.

In onze nieuwe website staan gebruiksgemak en toegankelijkheid voorop. Met de gewijzigde structuur vinden veehouders binnen enkele muisklikken de kennis die relevant is voor hun bedrijfsvoering. De website is nu ook goed toegankelijk op tablet en smartphone.

Via een viermaandelijkse nieuwsbrief blijven geïnteresseerden op de hoogte van het nieuws over luchtemissies in de veehouderij.