Terugblik op webinar vleeskippen

publish date
06.12.2020

Op maandag 30 november organiseerde het Proefbedrijf Pluimveehouderij een webinar over het thema vleeskippen. Hier lees je hoe je het webinar kan (her)bekijken.

Programma webinar vleeskippen

Iris Van Dosselaer, inhoudelijk manager Proefbedrijf Pluimveehouderij, nam de inleiding van het webinar voor haar rekening. Ze stelde na elke presentatie ook enkele vragen van deelnemers uit de chatfunctie van de livestream, aan de presentatoren. 

De presentatie over het Healthy Livestock project door dr. Roos Molenaar van de Wageningen Universiteit werd gesupprimeerd uit de opname van dit webinar omdat de resultaten van dit project eerst via een andere weg officieel gepubliceerd zullen worden.  

Onderzoeker Kris De Baere van het Proefbedrijf Pluimveehouderij gaf een presentatie over temperatuurcurves bij vleeskuikens. Welke invloed heeft het verhogen of verlagen van de temperatuur op dierprestaties, strooiselkwaliteit en uitstoot? Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij vergeleken we in de winter van 2019-2020 verschillende temperatuurcurves. Kris De Baere presenteerde in dit webinar de resultaten en geeft enkele opvallende waarnemingen mee.

Onderzoeker Peter Bleyen van het Proefbedrijf Pluimveehouderij gaf een uiteenzetting over de haalbaarheid van meerwaardekippen in Vlaanderen. In het demonstratieproject De Andere Kip werd onderzoek gedaan naar een Vlaamse meerwaardekip die een extra segment kan vormen tussen de reguliere kip en de vleeskip. Er werden twee concepten van meerwaardekippen (‘welzijn’ en ‘milieu’) uitgetest en vergeleken met de reguliere kip. Peter Bleyen lichtte de verschillende aspecten en conclusies van het project toe.

De gedeputeerde bevoegd voor Landbouw, Ludwig Caluwé, sloot het webinar af met een inspirerend slotwoord.

Je kan het webinar herbekijken op het youtubekanaal van de provincie Antwerpen, in de afspeellijst land- en tuinbouw.