Terugblik webinar over leghennen

publish date
30.11.2020

Op dinsdag 24 november zorgden de onderzoekers van het Proefbedrijf Pluimveehouderij samen met twee externe sprekers voor een geslaagd webinar. U kan het (her)bekijken via het youtubekanaal van de provincie Antwerpen

Verloop webinar leghennen 

Inleiding door Nathalie Sleeckx, onderzoeker Proefbedrijf Pluimveehouderij

Fijnstof reduceren met perspectief - spreker Hilko Ellen van de Wageningen Universiteit

Naar aanleiding van de onderzoeken naar het effect van de veehouderij op de gezondheid van omwonenden, is het nodig om in gebieden met een hoge stofconcentratie in de buitenlucht, deze concentratie te verlagen. In het gebied van de Gelderse Vallei zijn de provincie Gelderland, de gemeenten en de veehouderijsector een traject gestart om hier invulling aan te geven. Er gebeurden metingen aan technieken die de emissie van fijnstof uit pluimveestallen kan verlagen. In deze inleiding brengt Hilko Ellen (WUR) de achtergronden van de problematiek en de resultaten van de metingen aan de technieken. Je komt ook meer te weten over de geschatte kosten. 

VLAIO-project LegLanger - spreker Sarah Teerlynck van ILVO

Naast voeder is de aankoop van de leghen de belangrijkste kost. Het langer aanhouden van leghennen is dan ook een belangrijke strategie. Vooral zonder kunstmatige rui. Zowel uit duurzaamheidsoverwegingen als om de rendabiliteit op het bedrijf te verhogen. Sarah Teerlynck (ILVO) geeft een korte introductie van het VLAIO-project LegLanger. 

MiteControl - spreker Hanne Nijs van Proefbedrijf Pluimveehouderij

De rode vogelmijt veroorzaakt grote economische schade die naar schatting oploopt tot 361 miljoen euro per jaar. In het kader van MiteControl werden drie IPM-strategieën ontwikkeld waarbij de infestatie gemonitord wordt en telkens twee preventieve, niet-chemische behandelingen gecombineerd worden. De behandelingen die worden uitgetest zijn plantaardige additieven, het uitzetten van roofmijten en het toedienen van autovaccins aan de hennen. In totaal worden elf pilootbedrijven verspreid over Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en België opgevolgd gedurende een volledige legronde. Voor elk van de drie Belgische pilootbedrijven is de proef opgestart in juni 2020. Onderzoeker Hanne Nijs van het Proefbedrijf Pluimveehouderij geeft een stand van zaken van het Interreg-project MiteControl. 

Slotwoord door gedeputeerde bevoegd voor Landbouw, Ludwig Caluwé

Na elke presentatie worden enkele vragen uit de chat beantwoord. 

Logobalk webinar leghennen 24 november 2020