Vul enquête in over bewaring kuilmais

publish date
07.12.2022

Laat ons weten hoe jij de zaai, oogst en het kuilmanagement van silomais aanpakt! Deze enquête richt zich tot landbouwers, loonwerkers en veevoeradviseurs. 

Droogte

De laatste jaren hebben de weersomstandigheden een behoorlijke invloed gehad op de teelt en bewaring van kuilmais. Door langdurige droogte en hoge temperaturen was de mais onderhevig aan stress, waardoor de ontwikkeling en afrijping verstoord werd.

We zagen opgekrulde bladeren, slecht gevulde of zelfs geen kolven, kleine planten, verbrande mais, een te snelle afrijping enerzijds en geen afrijping anderzijds, maar ook grote verschillen tussen percelen en zelfs binnen dezelfde percelen. De verstoorde groei en afrijping gaf ook aanleiding tot vroegere oogst dan normaal en dat vaak bij zomerse temperaturen. Dit maakt dat er de laatste jaren een slechte vertrekbasis was voor een goede bewaring van mais. Dit zorgt voor meer problemen met broei en dat zorgt dan weer voor verlies aan voedingsstoffen en voeropname.

Hittestress bij maiskuilen

Met het demonstratieproject Hittestress bij maiskuilen bekijken LCV, Hooibeekhoeve, Inagro en Proefhoeve Bottelare (HoGent en UGent) hoe je best met de veranderende omstandigheden omgaat. Het doel is een goede kuilbewaring bekomen en kwalitatieve kuilmais aan het voederhek krijgen.

Hiervoor hebben de projectpartners informatie nodig van landbouwers, loonwerkers en veevoeradviseurs. Vul de enquête in over zaai, oogst en kuilmanagement van silomais! De resultaten zullen als leidraad dienen bij de uitvoering van de projectacties en vormen ook een inspiratiebron om kritisch na te denken over de manier van werken rond het inkuilen en bewaren van mais. Deze informatie zal, samen met de andere projectresultaten, Vlaamse landbouwers helpen om in de toekomst de kwaliteit van de maiskuilen te verbeteren.

Voor landbouwers duurt de enquête 10 à 15 min, voor loonwerkers en veevoeradviseurs 5 à 10 min. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Alvast bedankt voor je medewerking!