Coronatriagepunt in Gouverneur Kinsbergencentrum in Wilrijk sluit de deuren

publish date
29.06.2020

Ruim drie maanden na de opening sluit het triagepunt Gouverneur Kinsbergencentrum (Antwerpen Zuid) in Wilrijk de deuren. Uit de plaatselijke huisartsenkring en Huisartsenwachtpost werd een coronateam samengesteld. Dit team nam al die tijd de coördinatie van het triagepunt op zich. Zo kon het triagepunt als voorpost voor de spoedafdeling van het UZA de toevloed aan coronapatiënten opvangen. Het Antwerpse provinciebestuur stelde het gebouw gratis ter beschikking en zorgde voor facilitaire ondersteuning.

gkc triagepunt covid-19

Voor de installatie van het triagepunt is er enorm snel geschakeld. De provincie Antwerpen bood spontaan Kwartier Z, het centrum voor anders leren, anders werken en samenwerken in de zorgsector aan toen er nood was aan een locatie. Kwartier Z is al ingedeeld in aparte consultatieruimtes. In 48 uur werd Kwartier Z ontruimd en ingericht als triagepunt, met 2 onderzoekslokalen en een onthaal. Ook allerlei praktische dingen, zoals netwerk en telefonie voorzien, schoonmaak en afvalophaling regelen, verzekeringen in orde brengen, toegangen regelen,… was in orde binnen 2 dagen.

Alle consultaties en tests werden uitgevoerd door een team van 40 artsen uit de huisartsenkring die zich vrijwillig aangemeld hadden. Zij kregen versterking van verpleegkundigen, ook vrijwilligers. De stad Antwerpen zorgde voor stewards, schoonmaak en administratieve ondersteuning. Alle beschermingsmaatregelen hebben gewerkt, niemand van het team is ziek geworden.

Strakke organisatie

Het triagepunt was dagelijks open van 16u tot 18u of 20u, al naargelang de drukte. Dankzij een van de artsen die handig is met ICT-toepassingen kon men een efficiënt systeem opzetten met online afspraken. De afspraken konden worden ingepland door de eigen huisarts, na telefonische triage of een fysieke consultatie. Die huisarts vulde ook de elektronische formulieren in voor het lab en voor de tracing. Deze manier van werken liet toe gemiddeld 50 stalen per 4 uur te nemen.

De samenwerking tussen de verschillende partners (coronateam, stad Antwerpen, provincie Antwerpen/Gouverneur Kinsbergencentrum) verliep vlot. Scarlett Deurinck, zakelijk leider van het Gouverneur Kinsbergencentrum is verheugd dat het centrum kon tonen waar het voor staat. Het Gouverneur Kinsbergencentrum wil immers inzetten op samenwerking en innovatie binnen de zorg. Het gebouw wordt er ten volle voor gebruikt: mensen worden er samen gebracht en er starten ook eigen projecten op. Het ondersteunen van het triagepunt paste helemaal in de doelstellingen.

Werken aan draaiboeken

Om zich voor te bereiden op een eventuele tweede golf, willen de partners een draaiboek uitwerken voor de artsen die van wacht zijn en voor de huisartsen in de eigen praktijk. Dat draaiboek kan dan bij een nieuw triagepunt gebruikt worden. Bedoeling is om zo het coronateam te ontlasten en ervoor te zorgen dat niet voortdurend één van de vijf artsen die deel uitmaken van dat team aanwezig moet zijn.

Bekijk het nieuwsitem op ATV

Beluister het fragment op Radio 2 Antwerpen

Meer info over het Gouverneur Kinsbergencentrum vind je op de website, voor vragen over het triagepunt kun je terecht bij Scarlett Deurinck, zakelijk leider, scarlett.deurinck@provincieantwerpen.be, T +32 3 830 73 40, M +32 478 41 78 32

Volgende van de detaillijst