Aan de slag met theezakjes in de bodem

publish date
06.12.2018

Dit voorjaar ging Hooibeekhoeve aan de slag met de BodemIDee die ontwikkeld werd in het Interregproject Leve(n) de bodem. Met behulp van de BodemIDee willen we meer te weten komen over de bodemkwaliteit van onze velden en dit zowel op chemisch en fysisch als biologisch gebied. Voor het biologische aspect wordt gekeken naar de aanwezigheid van regenwormen, maar dit is natuurlijk niet alleszeggend. Het microbiële leven van de bodem, wat niet met het blote oog zichtbaar is, is een belangrijke factor voor de bodemgezondheid. Dit microbiële leven wordt bestudeerd met behulp van de theezakjesmethode.

 

Theezakjes

De theezakjesmethode is gebaseerd op de verschillende afbraaksnelheid van groene thee en rooibosthee. Groene thee breekt heel gemakkelijk af, rooibosthee moeilijk. Deze worden naast elkaar ingegraven en blijven gedurende 90 dagen in de grond. Daarna wordt het gewicht van beide bepaald en de decompositiefactor k wordt berekend. Hoe groter, hoe sneller de decompositie of afbraak gebeurt en dus hoe actiever het microbiële bodemleven. Meer informatie over de theezakjesmethode kan je vinden op http://www.teatime4science.org/.

Aangezien de methode voor Hooibeekhoeve voordien niet gekend was, wisten we niet wat voor resultaten we mochten verwachten. We besloten de theezakjes in te graven in de demoproef rond bodembewerkingssystemen en deze rond groenbedekkers. In de grafieken zie je de gemiddelde waardes weergegeven, maar let op met de interpretatie, want we zagen een grote spreiding van de resultaten binnen 1 type bodembewerking of groenbedekker.

 

 

Grafiek Levende Bodem

Je zou denken dat er van de theezakjes na 90 dagen in de grond weinig overblijft. Toch waren deze nog bijna allemaal in goede staat. Slechts enkele waren beschadigd waardoor de inhoud niet meer gewogen kon worden. Ook was er een opvallend verschil tussen de groene thee en de rooibosthee, zoals je op de foto kan zien.

Een eerste toepassing van deze methode leerde ons dat de spreiding op de resultaten vrij groot is. Daarom willen we volgende groeiseizoen meer zakjes per bodembewerking of groenbedekker ingraven, zodat we hier meer inzicht in krijgen. Het is ook aanneembaar dat het vreemde teeltseizoen van 2018 geen representatief beeld geeft. Wordt vervolgd…

 

 

Logo Levende Bodem