Provincie ondertekent Mayors Adapt

publish date
21.10.2014

De provincie Antwerpen stapt in het Europese initiatief Mayors Adapt. Gedeputeerde Rik Röttger tekent in naam van de deputatie het convenant, een engagement voor een adaptatiebeleid op lange termijn. Vanuit haar bevoegdheden werkt de provincie al sinds de jaren 90 aan adaptatie. Concreet betekent dit dat de provincie actief oplossingen zoekt om de gevolgen en veranderingen van de opwarming van de aarde op te vangen. Hierbij zijn waterlopenbeheer, het stimuleren van biodiversiteit en groene netwerken essentieel.

Naast de provincie Antwerpen, ondertekenden ook de steden Antwerpen, Leuven, Gent, Hasselt en gemeente Zwijndrecht het engagement Mayors Adapt. In totaal ondertekenden 55 regio's, steden of gemeenten Mayors Adapt op 16 oktober 2014. Dit maakt dat al meer dan 100 steden/gemeenten/regio’s formeel te kennen geven dat adaptatie een prioriteit is. Dit is uiteraard een ferme steun voor het Europese adaptatiebeleid.

De provincie zet niet enkel in op een adaptatiebeleid. De eerste focus blijft het mitigatiebeleid, waarbij de broeikasgasuitstoot effectief wordt verminderd.