Nieuw waterpompstation helpt wateroverlast in Zwijndrecht voorkomen

publish date
25.03.2019
???module.newsItem.label.themes???

In Zwijndrecht stroomt de Zwaluwbeek geregeld over, tot groot ongenoegen van de omwonenden die daardoor al heel wat wateroverlast moesten verduren. Op 29 maart ging een gloednieuw provinciaal pompstation in werking. Maar liefst 3 pompen kunnen met een snelheid van 1.000 liter per seconde het water van de Zwaluwbeek in de Schelde pompen. 

Dit ingenieus pompstation aan de monding van de Zwaluwbeek in de Schelde moet toekomstige overstromingen helpen trotseren. Bovendien heeft de provincie ook extra (natuurlijke) bufferruimte gecreëerd om de overmaat aan water te kunnen opvangen.

Pompstation Zwijndrecht

Meer info vind je op onze projectpagina

Volgende van de detaillijst