Infonamiddag PIH dienst grootkeukenhygiëne

publish date
22.04.2024
???module.newsItem.label.themes???

Op donderdag 18 april stond de tweejaarlijkse infonamiddag van de dienst Grootkeukenhygiëne in het teken van allergenen, afval sorteren en voedselverspilling.

Drie interessante onderwerpen uit de keuken die werden toegelicht door experten Astrid De Man en Ann Braekevelt, OVAM en Koen De Roover, FAVV. Je kan de presentaties van de sprekers online bekijken.

De talrijke opkomst van geïnteresseerde keuken- en beleidsmedewerkers toont aan hoe belangrijk de samenhang tussen voedselveiligheid en milieubewust handelen is. Er werden nog vele ideeën uitgewisseld op de receptie achteraf.