Nieuwe meander voor de Delfte Beek, wandelpad weer open (update)

publish date
19.02.2024
???module.newsItem.label.themes???

De vallei van de Delfte Beek is een adembenemend stukje natuur in beheer bij Natuurpunt. In het meest afwaartse deel werd de beek in het verleden rechtgetrokken waardoor het water te snel werd afgevoerd. Om de veerkracht van de vallei te herstellen en om nieuwe kansen te geven aan kwetsbare vissoorten zoals de donderpad, hebben we de meandering hersteld. Het wandelpad dat de beek kruist, moesten we daarvoor afsluiten. Intussen werd de nieuwe brug geplaatst en kun je hier weer genieten van een mooie wandeling.

De nieuwe meander oogt nu al idyllisch

Stimuleren van natte natuur

De provincie Antwerpen heeft de oude meandering van de Delfte Beek grotendeels hersteld. Die stond zelfs nog ingetekend in het kadaster. Door de extra kronkels in de beek loopt het water minder snel weg. Zo wapenen we de vallei zowel tegen wateroverlast als -schaarste. De meanders creëren ook meer kansen voor talrijke planten en dieren, een boost voor de biodiversiteit.

De nieuwe waterloop kreeg een iets hoger bodempeil en een smallere bedding. Een deel van de uitgegraven grond gebruikten we om de bestaande bedding ondieper te maken. Dat stuk zorgt voor opvang bij piekdebieten zodat het hogere peil in de meandering geen risico geeft voor overstromingen. Door de ingreep zal het grondwaterpeil in de nabije omgeving mee verhogen. Zo blazen we nieuw leven in de natte broekbossen. Die vormen een belangrijk wapen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Om deze werken uit te voeren kregen we in het kader van de Blue Deal een Vlaamse projectsubsidie Natte Natuur. De middelen daarvoor komen uit het fonds voor herstel- en veerkrachtfaciliteit van de Europese Unie.

Wandelaars bedankt voor het geduld

In de omgeving van de werken lopen een aantal populaire wandelpaden. Eén daarvan kruist de beek en moesten we tijdelijk afsluiten. Niet alleen omwille van de veiligheid, maar ook omdat er een extra bruggetje nodig is om de meander over te steken.

Die brug werd pas begin februari 2024 geplaatst. Wandelaars moesten dus nog even wachten met wandelen. Maar dat geduld wordt nu beloond met mooie passage over de nieuwe beekmeander!

Nieuwe wandelbrug over de Delfte Beek