Provincie verbetert habitat van beschermde vissoorten in Viersel

publish date
18.09.2014
???module.newsItem.label.themes???

Op 22 september start aannemer Kennes in opdracht van de provincie Antwerpen en Natuurpunt met een ecologische herinrichting van de Kleine Beek in Viersel. Bedreigde vissoorten krijgen daardoor betere levenskansen. Met deze inspanning wil de provincie de Europese natuurdoelstellingen helpen realiseren en extra ruimte voor water creëren. 

een rivierdonderpad

De kleine modderkruiper en de rivierdonderpad (een provinciale prioritaire soort) zijn soorten die je nog in de Kleine Beek aantreft. De provincie gaat nu hun levensomstandigheden optimaliseren door over een traject van 900 meter de oorspronkelijke oever te herstellen. Extra paaiplaatsen komen er ook door een oude arm van de Kleine Beek in ere te herstellen. Momenteel is deze zijloop vrijwel uitgedroogd waardoor leven in en rond het water onmogelijk is.

“Tegelijkertijd wordt er meer ruimte voor water gecreëerd zodat de ingrepen ook een positieve invloed hebben op de lokale waterhuishouding”, aldus Rik Röttger, gedeputeerde van waterbeleid. De provincie is de grootste beheerder van de onbevaarbare waterlopen.

 

 

De werken kaderen in het LIFE-project Kleine Nete. LIFE is een subsidieprogramma van de Europese Unie, met de bedoeling zeldzame habitats en soorten in bepaalde gebieden nieuwe kansen te geven.

De kostprijs van de werken bedraagt ongeveer 250.000 euro, waarvan ongeveer 10.000 euro door Natuurpunt betaald wordt. 50% van de kosten zullen door Europa worden terugbetaald. De uitvoeringstermijn bedraagt 40 werkdagen.