Verleggen Zeeploop

Op 12 mei startte aannemer Van Raak in opdracht van de provincie Antwerpen met werken aan de Zeeploop in Mol en Meerhout. Een grondige facelift van deze provinciale waterloop moet zowel een vlotte waterafvoer als de natuurwaarden ten goede komen.

Deze zijloop van de Grote Nete loopt zowel stroomopwaarts als -afwaarts langs heel wat hindernissen waardoor het water niet goed afgevoerd kan worden, met de nodige nadelige gevolgen voor mens en natuur.

In het landinrichtingsplan Geel-Bel fase 2 nam de Vlaamse Landmaatschappij een aantal maatregelen op om deze problemen aan te pakken. De provincie Antwerpen heeft deze maatregelen als waterloopbeheerder verder laten uitwerken en het project ter harte genomen.

In functie van een betere waterhuishouding werd inmiddels een deel van de Zeeploop langs de Borgerhoutse dijk in Mol opengelegd.

 

2 kokers vervangen

Ten westen van de Borgerhoutse dijk hebben we alvast twee oude en slecht geplaatste kokers vervangen die de waterafvoer belemmerden.

 

Nieuwe ligging Zeeploop

Nieuwe ligging 

Inmiddels is de aannemer gestart met de eigenlijke verlegging van de Zeeploop ter hoogte van de Volmolenweg, ten zuiden van de landduin, op het grondgebied van Mol en Meerhout. Na de verlegging stroomt de waterloop  doorheen de weilanden en het geboortebos ten zuidoosten. Op de meest stroomafwaartse plek, waar de nieuwe Zeeploop terug moet aansluiten op de bestaande Zeeploop, zal tijdelijk de bestaande erfdienstbaarheidsweg langsheen de linkeroever van de Zeeploop opengebroken worden. Er wordt hier een koker geplaatst zodat de bestaande onverharde weg ook na de werken gebruikt kan worden. Bijkomend wordt ook het vismigratieknelpunt in de huidige Zeeploop weggewerkt.  

Indien u vragen heeft kan u steeds de projectverantwoordelijke van de provincie contacteren.