Vissen kunnen nog dit schooljaar op excursie naar Limburg

publish date
01.09.2015
???module.newsItem.label.themes???

Een nieuw schooljaar gaat van start en provincie Antwerpen is meteen bij de les. Op 7 september start een aannemer met het wegwerken van vismigratieknelpunten op de Kleine Hoofdgracht en de Grote Nete in Balen.

De Kleine Hoofdgracht

Eind vorig jaar organiseerde de provincie een infovergadering om de buurtbewoners in te lichten over de geplande werkzaamheden om vismigratieknelpunten weg te werken in de Kleine Hoofdgracht en de Grote Nete. Die maken deel uit van het door Europa gesubsidieerde Life+project "Keiheuvel-De Most". De provincie bracht meteen in primeur de resultaten van een grootscheeps visonderzoek in deze waterlopen.

 

De stuw op de Grote Nete

Vissen op de helling

In de Kleine Hoofdgracht aan het kasteeldomein de Most bevinden zich twee stuwen. De meest opwaartse stuw is een stuw met schotbalken. De kasteeleigenaar gebruikt deze stuw om het opwaartse waterpeil te handhaven en de vijver te voeden. De afwaartse stuw wordt gevormd door een schuin afhellende betonplaat. Met de aanleg van een stenen helling werken we meteen beide knelpunten weg.

Nieuwe meander

Op de Grote Nete werd in het verleden een stuw aangelegd om de Zweilingsloop te voeden en de verderop gelegen Topmolen te doen werken. Op een perceel in eigendom van de provincie Antwerpen tussen de Kerkhovensesteenweg en het kanaal naar Beverlo, leggen we een nieuwe meander aan van de Grote Nete. Zo omzeilen we de stuw en creëren we ruimte voor water en natuur.

Situering van de werken

LIFE+

 

Deze werken krijgen de financiële steun van het LIFE-fonds van de Europese Unie.

Leer meer over onze LIFE+projecten.

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft voor deze werken een subsidie van 162.000 EUR toegekend in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen in Vlaanderen.

 

Voor meer info over deze werken kunt u terecht bij de projectverantwoordelijke: