Geanimeerde gesprekken en geïnteresseerde vragen op infomarkt stationsomgeving Boom

publish date
29.10.2021

Op 27 oktober bezocht een 70-tal buurtbewoners de infomarkt in de stationshal van Boom. Daar werden de huidige ideeën voor de heropwaardering van de stationsomgeving voorgesteld. De bezoekers stelden volop vragen aan medewerkers van provincie Antwerpen, lokaal bestuur Boom en het ontwerpteam, en voerden geanimeerde discussies met elkaar aan de gesprekstafels. 

Gesprekstafel met buurtbewoners - infomarkt 'De Stationsomgeving Verbindt' 27.10.2021
Buurtbewoners gaan in gesprek met elkaar en met het ontwerpteam.

 

Bij de infopanelen was er alvast veel belangstelling voor de mogelijke indeling in drie 'kades' - drie zones die parallel lopen aan de A12 en respectievelijk plaats geven aan logistieke activiteiten, aan een mobiliteitsknooppunt voor bus- en treinreizigers (met park & ride-zone), wandelaars en fietsers, en aan de fietsostrade F13. Daarnaast is er het voorstel om tussen de spoorlijn en de J.B. Corremansstraat een groene parkzone aan te leggen, waarbij ook de Molenbeek opnieuw tot haar recht komt. 

Het Masterplan voorziet ook een verbinding van west naar oost. Deze 'Kleiputtenroute' is bedoeld voor fietsers en wandelaars en verbindt de stationsomgeving met het centrum van Boom aan oostelijke zijde en met Krekelenberg en Walenhoek aan westelijke zijde. 

Op de 'Frateurmuur' kon je kleefbriefjes achterlaten met je ideeën voor de verlaten Frateurloodsen. Ideeën, bedenkingen en vragen over het Masterplan in de hele wijk kon je dan weer kwijt aan de gesprekstafels. Daar ontstonden heel geanimeerde en interessante gesprekken. Alle opmerkingen zijn genoteerd en worden nu mee verwerkt. 

Hieronder vind je nog enkele sfeerbeelden van de Infomarkt. De infoposters zelf kun je hier bekijken.
Het samenvattend verslag met de ideeën, bemerkingen en andere inbreng die we tijdens de infomarkt van bewoners ontvingen vind je hier.

Bezoekers aan de Infomarkt bestuderen de mogelijke alternatieven voor de stationsomgeving.
Bewoners bestuderen op infoposters de mogelijke alternatieven voor de wijk.
'Frateurmuur' waar buurtbewoners briefjes kleven met ideeën voor de Frateurloodsen
Kleurrijke ideeën voor de Frateurloodsen. Bezoekers aan de infomarkt laten hun inspiratie de vrije loop.
Aan de gesprekstafels noteren projectmedewerkers de voorstellen, favoriete ideeën en mogelijke links die buurtbewoners aanreiken.
Aan de gesprekstafels noteren medewerkers de voorstellen, mogelijke kansen en favoriete ideeën van de buurtbewoners op kaartjes.