Actieplan verkeersveiligheid 16 Vlaamse gemeenten

publish date
27.09.2018
???module.newsItem.label.themes???

Om het aantal verkeersslachtoffers in de provincie Antwerpen liever vandaag dan morgen terug te dringen, sloegen de provincie Antwerpen, de federale diensten van de gouverneur, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK) de handen in elkaar om samen een project Verkeersveilige gemeente uit te werken. De eerste fase van het project Verkeersveilige gemeente werd vandaag afgesloten met een actieplan verkeersveiligheid voor 16 geselecteerde gemeenten.

16 gemeenten

De provincie Antwerpen, de federale diensten van de gouverneur, de VSV en OVK selecteerden op basis van de ongevallencijfers 16 deelnemende gemeenten: Bornem, Borsbeek, Edegem, Essen, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Puurs, Ravels, Rijkevorsel, Schelle, Sint-Amands, Vorselaar, Wijnegem en Wuustwezel. De 4 partners hebben voor hen een begeleidingstraject rond verkeersveiligheid uitgewerkt. 

Fase 1 van dit traject, de verkeersveiligheidscoaching van de VSV onder begeleiding van studiebureau TRIDÉE, is vandaag afgerond. Op basis van een zelfevaluatie, ingevuld door de betrokken gemeenten en politiezones, werd er gepeild hoe ze scoorden op vijf aspecten die gerelateerd zijn aan verkeersveiligheid: educatie, handhaving, betrokkenheid, infrastructuur en evaluatie. De bespreking aan de hand van de zelfscan en een inspiratielijst met mogelijke acties resulteerde in een concreet actieplan verkeersveiligheid voor alle 16 gemeenten.

Vervolgtraject Verkeersveilige gemeente

Vanaf vandaag gaan de provincie Antwerpen, de federale diensten van de gouverneur en OVK in een tweede fase aan de slag met de 16 gemeenten. Zij ondersteunen de gemeenten om de verkeersveiligheidsacties uit het actieplan te verwezenlijken om een SAVE- en ZERO-label te behalen.

  • SAVE-label
    Een gemeente ontvangt het SAVE-label na uitvoering van de 13 acties voor de onderwerpen waar OVK binnen het SAVE-actieplan de nadruk op legt. Het SAVE-label betekent dat de ontvangende gemeente zich grondig voorbereid heeft op de ultieme verkeersveiligheidstest. Het toont tevens de wil aan om verkeersveiligheid binnen de gemeente te laten uitgroeien tot een heuse verkeerveiligheidscultuur, door samenwerking tussen alle betrokken diensten en medewerking van alle lokale actoren/stakeholders.
  • ZERO-label
    Om het ‘ZERO-label Verkeersveilige gemeente’ te behalen, zorgt een gemeente ervoor dat verkeersveiligheid volledig ingebed is in het bestuur, de gemeentediensten en politiezone aan de hand van een duidelijke visie. Samen formuleren ze verschillende acties ter verbetering van de verkeersveiligheid op hun grondgebied. De provincie Antwerpen biedt expertise aan om de gemeente daarbij maximaal te ondersteunen. De provincie Antwerpen maakt ook de acties in het verkeersveiligheidsactieplan concreet en meetbaar, evalueert de snelheids- en ongevallencijfers en optimaliseert de samenwerking tussen politie en gemeente.

Werken aan verkeersveiligheid doe je niet alleen. Dat de eerste 16 gemeenten amper zes maanden na de officiële aftrap van het project Verkeersveilige gemeente al een concreet actieplan kunnen voorleggen en klaar zijn om te starten met hun ZERO-begeleiding uit fase 2 motiveert. Zolang er doden en zwaargewonden vallen door en in het verkeer, blijft de inzet op verkeersveiligheid cruciaal. Het doel is en blijft zero, nul, geen slachtoffers in en door het verkeer. Dat gemeenten deze doelstelling massaal onderschrijven, betekent dat ze om de veiligheid geven van hun inwoners, hun jongeren.

Actieplan verkeersveiligheid 16 Vlaamse gemeenten
Actieplan verkeersveiligheid 16 Vlaamse gemeenten