Massale opkomst voor toekomstplan Electrabelsite

publish date
19.03.2019
???module.newsItem.label.themes???

Ruim 200 aanwezigen toonden gisteren hun interesse in een nieuw toekomstplan voor de Electrabelsite te Schelle. De provincie Antwerpen organiseerde hierover een open infomarkt. Die vormde meteen het startmoment van een publieke raadpleging, de eerste stap in de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). Inwoners van Schelle, Hemiksem en Niel konden zich informeren en reacties geven over het verdere proces. De publieke raadpleging loopt tot en met donderdag 16 mei. Iedereen kan tijdens deze periode nog suggesties en opmerkingen indienen.

De provincie Antwerpen zoekt een nieuwe bestemming voor de Electrabelsite te Schelle. Dat doet zij in overleg met omwonenden en lokale partners. Tot nu toe liggen drie alternatieve invullingen voor: er moet ruimte zijn voor groen en recreatie, om te wonen en om energie op te wekken. De komende maanden berekenen experten de effecten van elk alternatief op het vlak van mobiliteit, bodem, lucht, geluid, water, natuur, landschap en omgeving.

Tijdens een informarkt op 18 maart 2019 informeerden ruim 200 aanwezigen zich in een positieve sfeer over de inhoud van de alternatieven en over de onderzoeksmethoden die de effecten op mens en omgeving in kaart brengen. Over beiden kon het publiek zijn mening geven en/of nog nieuwe ideeën aanbrengen. Zij kregen ook uitleg bij de startnota van het PRUP Electrabelsite. Als je niet aanwezig kon zijn, kon je je inbreng nog meedelen aan de provincie Antwerpen tijdens de publieke raadpleging. Die liep vanaf 18 maart tot en met 16 mei 2019.

Met een PRUP legt de provincie de toekomst van de Electrabelsite juridisch en ruimtelijk vast. De opmaak van een PRUP duurt gemiddeld twee jaar. Tijdens die periode wordt samen met geïnteresseerden vorm gegeven aan de mogelijke invulling. Zo organiseert de provincie nog een aantal workshops om de eventuele invulling van deze site verder te verfijnen. Een eerstvolgende actieve workshop is voorzien einde 2019.