Gezocht: bureau om toekomstscenario gebied Olympiadelaan in Herentals uit te tekenen

publish date
01.10.2020
???module.newsItem.label.themes???

We streven naar een harmonieuze invulling van het gebied tussen de Olympiadelaan en de spoorweg in Herentals en zoeken een studiebureau om samen het PRUP Olympiadelaan op te maken. Geïnteresseerden stellen zich kandidaat voor 29 oktober 2020.

De Olympiadelaan vormt de grens van het kleinstedelijke gebied Herentals. Tussen deze weg en de spoorweg ligt een grotendeels onbebouwd gebied, aangeduid als ‘woonuitbreidingsgebied’. Met het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP Olympiadelaan onderzoeken we wat er wel of niet kan komen. We streven daarbij naar een evenwicht tussen stedelijke functies en recreatie, natuur, erfgoed en de Nete. We zoeken nu een studiebureau, of een samenwerkingsverband van meerdere bureaus, om het PRUP samen op te maken.

Oproep studiebureau

We zoeken een multidisciplinair team met kennis over en ervaring met ruimtelijke planning, participatie, milieu, vastgoed, zorg, erfgoed en water. De opdracht? Samen een ontwikkelingsstrategie opstellen voor het strategisch gebied Olympiadelaan en de site van het Academische Ziekenhuis in Herentals. Het team brengt de ruimtevragen in dit gebied, op korte en lange termijn, nauwkeurig in kaart en zoekt naar een manier om die te realiseren. Inspraak van de bevolking, de effecten op het milieu en de haalbaarheid zijn daarbij belangrijke factoren. Geïnteresseerde bureaus stellen zich kandidaat voor 29 oktober 2020.

Kleinstedelijke gebied Herentals

De provincies zijn bevoegd voor de afbakening van kleinstedelijke gebieden. In die gebieden is er ruimte om de stad te doen groeien door het voorzien van woningen, bedrijven en andere stedelijke functies. Het woonuitbreidingsgebied aan de Olympiadelaan is een interessante locatie voor heel wat zaken. Niet enkel om te wonen maar bijvoorbeeld ook voor natuur en erfgoed. Daarnaast bieden de oevers van de Nete ook heel wat mogelijkheden. We streven naar een harmonieus evenwicht tussen al die zaken en zetten in op inspraak door de bevolking. Zo organiseerden we in 2018 al twee inspraakmomenten om de mening van de grondeigenaars, gebruikers, Herentalsenaars en geïnteresseerden te horen. Die informatie gebruikten we om doelgericht onderzoek te doen. Nu zoeken we een studiebureau om het PRUP Olympiadelaan samen uit te werken.

Meer info over het bestek vind je op de federale website van e-Procurement via BDA-nummer 2020-533379.

Meer info over het PRUP zelf vind je op de webpagina van het PRUP Olympiadelaan.

 

12122018 Herentals participatie

Volgende van de detaillijst