Geen golfterrein meer in de oude kleiputten

publish date
26.10.2022

Met het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP Groengebied Terhagen Boom vervangt de provincie Antwerpen de bestemming ‘golfterrein’ door natuurgebied en een kleine zone voor lokale dagrecreatie. Vandaag keurde de provincieraad het ontwerp-PRUP goed. Van 21 november 2022 tot en met 19 januari 2023 kan iedereen het ontwerp inkijken en er zijn mening over geven. Het is de laatste stap in de procedure om te komen tot een definitief Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP).

De oude kleiputten in Terhagen, op de grens van Boom en Rumst, zijn een omvang- en reliëfrijk gebied. Geschikt dus voor een golfterrein, wat de Vlaamse overheid in het gewestplan ook als bestemming aangaf maar in werkelijkheid nooit gerealiseerd werd. Met de opmaak van het PRUP Groengebied Terhagen Boom wijzigt de provincie Antwerpen de bestemming naar natuurgebied met zachte recreatie en een kleine zone voor lokale dagrecreatie. Dit wil zeggen dat het gebied groen en toegankelijk blijft.

Natuurgebied met zachte recreatie dat is bijvoorbeeld wandelen, fietsen, mountainbike, spelen, rust- en natuurbeleving. Kleinschalige infrastructuur om het gebied toegankelijk te maken en voor natuureducatie is ook mogelijk. In de kleine zone voor lokale dagrecreatie is ruimte mogelijk voor een visclub of petanquebanen. Er is geen plek voor verblijfsrecreatie, activiteiten met elektronisch versterkte muziek en geluidsproducerende sporten zoals motor-, auto- of schietsport.

De provincieraad keurde vandaag het ontwerp-PRUP goed. Tijdens het openbaar onderzoek, van 21 november 2022 tot en met 19 januari 2023 kan iedereen dat ontwerp inkijken en erop reageren. Ook de wettelijk bepaalde adviesinstanties bekijken het een laatste keer en bezorgen hun advies. De provincie Antwerpen bekijkt alle adviezen en reacties grondig en past het ontwerp, indien nodig, aan. Zo komt ze tot een definitief PRUP dat de stedenbouwkundige voorschriften bepaalt.

Surf naar de webpagina's van het PRUP Groengebied Terhagen Boom voor de meest actuele informatie. Binnenkort vind je daar ook het ontwerp-PRUP.

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek, van 21 november 2022 tot en met 19 januari 2023, kun je het ontwerp-PRUP gaan inkijken in het provinciehuis en de gemeentehuizen van Boom en Rumst. Je vindt het dan ook op de webpagina van het PRUP Groengebied Terhagen Boom.

Tip: Bezoek de infomarkt voor een samenvatting van het ontwerp-PRUP en om vragen te stellen aan de projectleider. Je komt langs wanneer het jou het beste past op woensdag 30 november 2022 tussen 19 en 21 uur in het gemeenschapscentrum de Gam in Rumst (Koningin Astridplein 12).

Reageren op het ontwerp-PRUP doe je op de wettelijk bepaalde manier: schriftelijk, van 21 november 2022 tot en met 19 januari 2023 en gericht aan de Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening) op één van de volgende manieren:

  •  per e-mail aan procoro@provincieantwerpen.be;
  • per aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs:
  • aan de Procoro Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • aan het gemeentebestuur van Rumst, dienst Omgeving, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst;
  • aan het gemeentebestuur van Boom, dienst Omgeving, Antwerpsestraat 44, 2850 Boom;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens de infomarkt op woensdag 30 november 2022.