Lees en reageer op het ontwerp-Beleidsplan Ruimte van de provincie Antwerpen

publish date
29.11.2022
???module.newsItem.label.themes???

Met het Beleidsplan Ruimte wil de provincie Antwerpen het ruimtegebruik op haar grondgebied herdefiniëren. Naast grondstoffen en energie wordt ruimte immers ook een schaars goed. De ontwerpversie van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen is klaar. Tijdens het openbaar onderzoek, van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023, kan iedereen het inkijken en erop reageren. Het is de laatste kans om je mening te geven vooraleer het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen of RSPA van 2001 wordt vervangen.

Het Beleidsplan Ruimte is abstracte materie maar zal op termijn ieders leef- en werkomgeving beïnvloeden, of toch zeker die van onze kinderen en kleinkinderen. We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan het openbaar onderzoek dat loopt van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023. Je kunt dan de ontwerpversie van het Beleidsplan Ruimte inkijken en erop reageren. We nodigen je ook graag uit voor één van de infomomenten. Naast een bezoek aan de infomarkt kun je er een lezing over het Beleidsplan Ruimte volgen. Je kunt er ook vragen stellen aan de projectleiders en we tonen er andere interessante lopende projecten.

TIP: Bezoek een infomarkt, volg een lezing (telkens om 17 en 20 uur) en stel je vragen aan de projectleiders. Je krijgt ook info over andere interessante projecten van de provincie. De infomarkt is doorlopend open van 16.30 tot 21 uur, op:
- vrijdag 20 januari 2023 in het provinciehuis in Antwerpen;
- maandag 23 januari 2023 in het Congrescentrum De Schorre in Boom;
- donderdag 26 januari 2023 in De Warande in Turnhout.

Parallel aan de opmaak van het Beleidsplan Ruimte werden ook de mogelijke milieueffecten ervan onderzocht. Het resultaat daarvan staat in het ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport). Tijdens het openbaar onderzoek kun je dat ook inkijken en erop reageren.

Alle informatie over het openbaar onderzoek vind je op de webpagina over het Beleidsplan Ruimte.

Waarom een Beleidsplan Ruimte?

De oppervlakte van onze provincie blijft gelijk terwijl de vraag naar ruimte alsmaar toeneemt. Er is ruimte nodig voor bijkomende gezinnen en bijkomende ontspanningsmogelijkheden, maar ook voor wateropvang, natuur, voedselproductie, energie, en zo verder. Mobiliteit is daarbij een grote uitdaging, door de verspreide bebouwing, het relatief grote aandeel van vrijstaande eengezinswoningen en onze grote afhankelijkheid van de auto. Met het Beleidsplan Ruimte dragen we bij aan oplossingen voor deze maatschappelijke evoluties. We maken nieuwe afspraken om onze schaarse ruimte anders te gebruiken en we rekenen daarvoor op de samenwerking met gemeenten en andere partners. Zo dragen we samen bij aan de realisatie van de SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.